Tuotanto


Kaukolämmön perusenergia tuotetaan turpeella ja puulla omassa kiinteän polttoaineen lämpökeskuksessa. 32 MW kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen ja 7,5 MW lämmöntalteenoton lisäksi Kemin Energialla ja Vedellä on öljykattilatehoa vara- ja huippukäytössä yhteensä 71 MW kahdessa kiinteässä ja kolmessa siirrettävässä lämpökeskuksessa.

Vuonna 2016 asiakkaille toimitetusta lämmöstä 96,4 % oli kotimaisilla polttoaineilla tuotettua ja 53,5 % oli uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa. Öljyllä tuotettiin noin 3,6 % kokonaisenergiamäärästä. Turve ja puu ovat oman maakunnan huoltovarmaa lähienergiaa, jolloin polttoaineiden hankintaan käytetyt varat jäävät hyödyntämään omaa maakuntaa.