Sähkövero


Asiakkaana maksat sähkön siirtomaksujen yhteydessä sähköveroa, joka muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta.
Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen eri luokkaan. Sähköveroluokkaan 1 kuuluu normaalisti kaikki sähkönkäyttäjät. Sähköveroluokkaan 2 on mahdollista päästä, kun yritys täyttää tietyt kriteerit.

Sähköveroluokka 1

Sähköveroluokkaan 1 kuuluu suurin osa sähkönkäyttäjistä, kuten yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakentaminen sekä palvelutoiminta.

 

Sähköveroluokka 2

Sähköveroluokkaan 2 voivat kuulua valmistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset ja kasvihuoneviljelytilat. Teollisuuden sähköveron, veroluokan II, määritelmä muuttuu 1.1.2017. Siitä alkaen veroluokkaan II on oikeutettu myös TOL 2008 pääluokista myös B eli kaivostoiminta ja louhinta.
Lisätietoja sähköverosta: Vero.fi

 

Sähköveroluokan muutos

Kaikkien teollisuusasiakkaiden ja ammattimaisten kasvihuoneviljelijöiden on tehtävä oikeudestaan alempaan sähköveroluokkaan kirjallinen ilmoitus (vakuutus) verkkoyhtiölle. Lähetä vakuutus osoitteeseen asiakaspalvelu@kenve.fi. Ilmoitathan vielä viestissä mistä asti haluat hakea taannehtivasti sähköveron muutosta. Sähkövero-oikaisua voi hakea kuluvalta ja kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta.