Puhdasta ja raikasta vettä


Konsernin vesihuoltopalvelut tuotetaan Kemin Vesi Oy:ssä, joka huolehtii vedenjakelusta, jätevesien johtamisesta ja puhdistamisesta asetukset ja ympäristönäkökulmat huomioiden.

Asiakkaille jaetaan hyvälaatuista vettä 1,3 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Liittymisaste vesijohtoon on Kemissä noin 99 % ja jätevesiviemäriin noin 97 % eli lähes kaikki kemiläiset asuinrakennukset on liitetty vesijohto- ja viemäriverkostoon. Vesiyhtiö huolehtii myös Simon kunnan jätevesien puhdistamisesta.

Kemin Vesi Oy toimii Kemin Energia ja Vesi Oy:n tytäryhtiönä.