Vesihuoltoverkostoon liittyminen


Sivulla on ohjeet kiinteistön liittämisestä Kemin Vesi Oy:n vesihuoltoverkostoihin. Kemin Vesi Oy on julkaisut uusille liittyjille ja tonttijohtojen saneeraajille tarkoitetun oppaan.

Katsele ja lataa opas linkistä Opas rakentajille ja vesihuoltoverkostoon liittyjille

Liittymishakemus

Liittyjä hakee Kemin Vesi Oy:ltä liitoskohtalausuntoa erillisellä hakemuksella. Liittymishakemukseen tulee merkitä kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten kerrosalaneliöt ja käyttötarkoitus. Liittymishakemuksen voi ladata alla olevasta linkistä. Lisäksi liittymishakemuksia saa Kemin Energia ja Vesi Oy:n asiakaspalvelusta (Kalkkinokantie 5) ja Kemin kaupungin rakennusvalvonnasta (Valtakatu 26, 5. kerros).

Täytetty liittymishakemus lähetetään sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen suunnittelu.vesi@kenve.fi tai tulostettuna osoitteeseen:

Kemin Vesi Oy/Liittymishakemus
Kalkkinokantie 5
94720 Kemi

Lomake PDF-muodossa

Liitoskohtalausunto

Liittymishakemuksen saatuaan Kemin Vesi Oy laatii liitoskohtalausunnon, jolla liittyjälle annetaan tietoja liittymiskohdista vesi- ja viemärijohtojen runkoverkostoihin, viemärien korkeuksista, padotuskorkeuksista ja vesijohtoverkon painetiedoista. Liitoskohtalausunto toimitetaan asiakkaalle kirjeitse tai sähköpostitse noin kahden viikon kuluessa liittymishakemuksen jättämisestä. Asiakas toimittaa liitoslausunnon LVI-suunnittelijalleen ja rakennuslupa-asiakirjojen liitteeksi.

Vesi- ja viemärisuunnitelma (KVV-suunnitelma)

LVI-suunnittelija laatii edellisten tietojen pohjalta suunnitelmat, joiden tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman KVV-laitteistoja koskevia määräyksiä, osa D1. Suunnitelmat tulee laatia hyväksyttävin LVI-piirrosmerkein D4: n mukaan. LVI-suunnittelijalla tulee olla riittävä koulutus ja kokemus rakennushankkeen vaativuuden mukaan, RakMK A2.

Lisätietoja liittymisestä:

Mikko Heinineva
suunnittelupäällikkö
(016) 259 672, 0400 226732

Asiakaspalvelu
(016) 259 657

Liittymissopimus

Liittyjän ja Kemin Vesi Oy:n kesken tehdään kirjallinen liittymissopimus, jonka liitteenä on liitoskohtalausunto. Liittymissopimuksessa määritellään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut ja muut mahdolliset ehdot. Liittymissopimuksen tekemiseksi Kemin Vesi Oy:n kanssa liittyjä ottaa yhteyttä asiakaspalveluun puhelimitse 016 259657 tai sähköpostitse sirpa.ollila(a)kenve.fi.

Sopimus postitetaan allekirjoitettavaksi liittyjälle tai se voidaan allekirjoittaa myös Kemin Energia ja Vesi Oy:n asiakaspalvelussa (Kalkkinokantie 5, 94720 Kemi). Sopimuksen allekirjoittaa aina kiinteistön omistaja / omistajat.

Liitostyö

Asennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin KVV-työnjohtaja on hyväksytty. Ennen asennustöiden aloittamista:

  • KVV-suunnitelmat pitää olla toimitettu Kemin kaupungin rakennusvalvontaan
  • KVV-asennustöille pitää olla viranomaisen hyväksymä KVV-työnjohtaja, jonka tulee täyttää ympäristöministeriön asettamat pätevyysvaatimukset. RakMK A1.
  • KVV-työnjohtajan hyväksymiseen liittyviä hakemuskaavakkeita saa Kemin kaupungin rakennusvalvonnasta ja rakennusvalvonnan www-sivuilta.

Lisätietoja:

Rakennusvalvonta
Mika Tiiro
Rakennustarkastaja
0400 698847

Kun KVV-suunnitelmat on toimitettu, KVV-työnjohtaja on hyväksytty, liittymissopimus Kemin Vesi Oy:n kanssa tehty ja liittymismaksu maksettu, voi rakentaja tehdä työtilauksen tonttijohdon liitostyöstä ja vesimittarin asennuksesta.

Työtilaukset:

Veijo Savolaiselta
verkostoinsinööri
040 5472536

Jäte- ja hulevesiviemärin liitostyön rakentaja tilaa maanrakennusurakoitsijalta tai tekee itse.

Rakennusvalvonnan lomakkeet