Johtoalueiden raivaus

- Uutiset

Kemin Energia ja Vesi Oy suorittaa sähköverkoston raivaustöitä kevään aikana Syväkankaan, Haukkarin ja Ritikan alueilla. Lisäksi raivaamme ja poistamme reunapuut 110 kV:n johtokadulta välillä Syväkangas – Takajärvi. Raivatut puut ovat maanomistajan omaisuutta.

Raivauksilla varmistamme, että puuston aiheuttamat keskeytykset sähkönjakeluun jäävät vähäisiksi, eikä johdoista aiheudu vaaraa ympäristölle.

Lisätietoja raivausta koskevissa asioissa Erkki Näätsaari p. 040 6431715