Vuodon etsintä Hepolan, Rytikarin sekä Paavonkarin alueella.

- Vika- ja huoltotiedotteet

Vesijohdon vuodon etsinnästä johtuen vedenjakelussa tulee lyhyitä katkoksia to 23.5 klo. 0.00 – 3.30 välisenä aikana Hepolan, Rytikarin sekä Paavonkarin alueella. Katkoksien aikana venttiilejä suljetaan ja avataan eripuolilla aluetta. Katkokset kestävät n. 15 m. kerrallaan. Jos vedessä on poikkeavaa värjäytymistä tai sakkaa, vettä tulee juoksuttaa kunnes se on kirkasta. Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä. Lisätietoa p.020690141


Kaukolämmön asiakaslaitteiden tarkastuspyyntö

- Vika- ja huoltotiedotteet

Kaukolämpöverkon veden laatu on muuttunut viime syksystä lähtien. Veden laadun muutosta on tutkittu, mutta syytä siihen ei ole vielä löydetty. Yksi syy veden laadun muuttumiseen voi olla asiakaslaitteista tapahtuva vesivuoto kaukolämpöverkkoon. Lue lisää…