Kemin kaupungin katuvalot

- Uutiset

Kemin Energia ja Vesi huolehtii kaupungin katuvalojen huollosta. Tällä hetkellä Meripuistokadun ja Urheilukadun alueella on kaapelivika tai vikoja, jotka vaikuttavat useaan valaisimeen. Kaapelivian korjaus työllistää tällä hetkellä meidän katuvalotyöryhmän, joten he eivät ole päässeet korjaamaan kaupunkilaisten ilmoittamia katuvalovikoja.

Kaikki saamamme vikailmoitukset katuvaloista on kirjattu ylös ja viat tullaan korjaamaan syksyn aikana. Toivomme asiakkailtamme kärsivällisyyttä.


Kaukolämmön asiakaslaitteiden tarkastuspyyntö

- Vika- ja huoltotiedotteet

Kaukolämpöverkon veden laatu on muuttunut viime syksystä lähtien. Veden laadun muutosta on tutkittu, mutta syytä siihen ei ole vielä löydetty. Yksi syy veden laadun muuttumiseen voi olla asiakaslaitteista tapahtuva vesivuoto kaukolämpöverkkoon. Lue lisää…


Karikadun ja Rytikadun pohjoispään vesihuollon saneeraus

- Uutiset

Kemin Vesi Oy aloittaa joulukuussa 2017 Karikadun ja Rytikadun pohjoispään runkovesijohdon ja –jätevesiviemärin saneerauksen sekä ra­kentaa kadun alle uutena putkena hulevesiviemärin. Töiden yhteydessä uusitaan myös katualueella olevat tonteille menevät tonttivesijohto- ja tonttijätevesiviemärihaarat sekä rakennetaan kadun puolelta tonteille hulevesiviemärihaarat. Lue lisää…