Aila-myrskyllä vain vähäinen vaikutus kemiläisten sähkönjakeluun

- Uutiset

Aila-myrsky aiheutti sähkökatkoja laajalti ympäri Suomen – verkostoja korjaillaan monin paikoin vieläkin. Kemiläiset voivat kuitenkin olla myrskyn sattuessa turvallisin mielin.

Kemin Energia ja Veden vuosien mittaan suorittamat mittavat maakaapeloinnit takasivat alueen asukkaille katkottoman sähkön jakelun myrskyn aikana. Maan alle sijoitettujen kaapeleiden osuus on jo 83 % kaikista Kemin Energia ja Vesi Oy:n sähköverkon kaapeloinneista. Maakaapelointiprosentti on monen kunnan osalta Suomessa reilusti alhaisempi, jolloin sähkön toimitusvarmuus laskee ja mm. myrskyn aiheuttamat katkot ovat todennäköisempiä.

Kemin Energia ja Veden tavoite on kasvattaa maakaapeloinnin osuus lähivuosina 90-95 prosenttiin.

Sähkökatkon sattuessa Kemin Energia ja Veden sähköverkon asiakkaat voivat olla yhteydessä vikapäivystykseen p. 020 366 040.

Sähkön häiriökartasta pääset tarkastelemaan sähkön jakelussa meneillä olevia ja tulevia keskeytyksiä.