Vedenjakelukatkos Valtakadulla tiistaina 11.8.

- Vika- ja huoltotiedotteet

Kemin Energia ja Vesi Oy:n vesijohto- ja viemärisaneeraustyömaan yhteydessä tehtävien Valtakadun vesijohdon liitostöiden takia joudutaan vedenjakelu keskeyttämään Valtakadun eteläpäässä. Keskeytys alkaa ti. 11.8. klo 7:00 ja kestää liitostöiden ajan, arvioitu kesto 8–14 h. Vesikatkos koskee kiinteistöjä Valtakatu 43, 45, 47, 49, 51 ja 53.

Varatkaa käyttövettä! Kauppatorin vesipostista voi hake vettä omilla astioilla.

Sauvosaaressa ja sen eteläpuoleisilla alueilla voi katkosten yhteydessä ilmetä vedessä lievää värjäytymistä tai sakkaa. Tällaisissa tapauksissa vettä tulee juoksuttaa, kunnes se on kirkasta.

Pahoittelemme alueen kiinteistöille ja asukkaille aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja: HV-Maanrakennus OY, Ossi Mäkipörhölä, 040 5152264

Kemin Energia ja Vesi Oy, Veijo Savolainen, 040 5472536


Kemin katuvalot sytytetään tänään

- Uutiset

Kesän ajaksi pois päältä kytketyt katuvalot syttyvät jälleen turvaamaan koululaisten sekä muidenkin tienkäyttäjien matkantekoa.


Tiedote vesihuoltotöiden aiheuttamasta Valtakadun liikennekatkosta ja vedenjakelukeskeytyksistä

- Vika- ja huoltotiedotteet

Kemin Energia ja Vesi Oy:n vesijohto- ja viemärisaneeraustyömaan vuoksi Valtakadun eteläpää on suljettu ajoneuvoliikenteeltä 4.8.2020 alkaen välillä Etelänväylän liikenneympyrä – Kaivokatu. Ajoneuvoliikenteen katkaisu kestää n. 2 viikkoa. Työn aikana ajoneuvoliikenne Sauvosaarelle ohjataan Asemakadun kautta.  Kevyen liikenteen väylä on käytössä työn aikana.

Vesihuollon saneeraustyön aikana vedenjakelussa tulee keskeytyksiä viikkojen 32 – 33 aikana osoitteissa Etelärantakatu 1 – 7 ja Valtakatu 43 – 57. Kyseisiä kiinteistöjä tiedotetaan, kun keskeytys ajankohdat tarkentuvat. Asukkaita pyydetään varaamaan vettä katkosaikoja varten. Sauvosaaressa ja sen eteläpuoleisilla alueilla voi katkosten yhteydessä ilmetä vedessä lievää värjäytymistä tai sakkaa. Tällaisissa tapauksissa vettä tulee juoksuttaa, kunnes se on kirkasta.


Ajoneuvoliikenteen katkosalue Sauvosaaressa

Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja p. 040 547 2536


Vesihuoltoverkostoa aletaan rakentamaan Pajarinrannassa

- Uutiset

Kemin Energia ja Vesi Oy aloittaa rakentamaan vesihuoltoa uudelle Pajarinrannan kaava-alueelle viikolla 30. Hankkeen yhteydessä rakennetaan runkovesijohtoa ja uusitaan paineviemärilinjaa Nauskaojan varteen ja sen ali liikennepuistoon sekä rakennetaan uutta vesijohto- ja viettoviemärilinjaa tulevalle Valtaojankadulle. Valtaojankadun linjoista tehdään tonttijohtovaraukset uudelle päiväkodille.

Hankkeen urakoitsijana toimii Maansiirto J.&J. Kinnunen Oy. Rakennustyöt alkavat viikolla 30 ja töiden tulee olla valmiina elokuun loppuun mennessä. Rakennustyöt aiheuttavat alueen läpi kulkevalle kevyenliikenteelle läpikulkurajoituksia ja edellyttävät vaihtoehtoisten reittien käyttämistä. Koira- että liikennepuistoon autolla saapuville rakennustyöt aiheuttavat liikennöintirajoituksia.

Päiväkotitontin ja Nauskaojan väliin on kaavoitettu ja katusuunnitelmassa suunniteltu kevyenliikenteenväylä. Vesihuollon runkolinjat tulevat sijoittumaan tulevan kevyenliikenteenväylän alle. Nauskanojan eteläpuolella sijaitsevia poppelipuita tullaan kaatamaan Valtakadun ja Koivuniemenpolun sillan väliltä em. rakennustöiden ja puiden huonokuntoisuuden vuoksi.

Lisätietoja

Rakennustyöt, rakennustöiden valvonta

rakennuttajainsinööri Veijo Savolainen, puh. 040 547 2536

veijo.savolainen@kenve.fi

Rakennustyöt, urakoitsijan edustaja

Maansiirto J&J Kinnunen Oy, työnjohtaja Risto Simoska, puh. 0400 168 709

toimisto@maansiirtokinnunen.fi


Etelärantakadun vesihuoltotyö valmistunut ja vedenjakelu toimii

- Uutiset

Etelärantakadun vesihuoltotyö on saatu tehtyä ja alueen vedenjakelu toimii. Verkostossa tapahtuneiden virtausmuutosten takia putkistossa oleva sakka voi olla lähtenyt liikkeelle ja vesi voi olla jonkin aikaa hieman samentunutta. Samentuma poistuu vettä juoksuttamalla. Lisätietoja p. 020690141


Meidän Energia ja Vesi 2/2020

- Uutiset

Joko olet lukenut uusimman asiakaslehtemme?

Kemin Energia ja Vesi työllisti tänä kesänä kahdeksan kesätyöntekijää. Miten kuluvat veden kesäharjoittelija Aleksi Rissasen työpäivät?

Lähiruokaa Kemin seudulle tuottava Rönkä Oy aloitti uuden Kenven asiakkaista kertovan juttusarjan. Toimitusjohtaja Veikko Oljakka kertoo miten vihreät arvot näkyvät lihanjalostamon toiminnassa.

Lue lisää…

Takajärven vesihuollon saneerausurakan työt jatkuvat

- Uutiset

Kemin Energia ja Vesi Oy on uusinut Takajärven asuntoalueella Ansakadun, Loukkukadun, Jäniskujan, Supikujan, Vesikkokujan, Sopulikujan, Näätäkujan ja Majavakujan runkovesijohdon ja -jätevesiviemärin sekä rakentanut hulevesiviemärin. Urakoitsijana ja rakennustöiden suorittajana on toiminut Maansiirto J.&J. Kinnunen Oy.

Työt on aloitettu keväällä 2019 ja saatu vesihuoltotöiden osalta valmiiksi 2019 vuoden loppuun mennessä. Työt alueella jatkuvat ma. 8.6.2020 alkaen korjaus- ja jälkitöillä. Asfaltointityöt aloitetaan ma. 6.7. ja töiden kestoaika on n. 2 viikkoa. Asfaltointityön suorittaa Skanska Oy. Kaikki työt alueella ovat valmiit 31.8.2020 mennessä.

Olemme pahoillamme työaikaisesta alueen asukkaille aiheutuvasta häiriöstä. Teemme kuitenkin parhaamme, jotta se jäisi mahdollisimman vähäiseksi ja toivomme teiltä kärsivällisyyttä.

Lisätietoja

Rakennustyöt, rakennustöiden valvonta, rakennustöihin liittyvä neuvonta

Rakennuttajainsinööri Veijo Savolainen, puh. 040 547 2536

veijo.savolainen@kenve.fi

Rakennustyöt

Maansiirto J&J Kinnunen Oy, työnjohtaja Risto Simoska, puh. 0400 168 709

toimisto@maansiirtokinnunen.fi

Asfaltointityöt

Skanska Oy, Harri Antinoja, puh 050 348 4722

Liittymisneuvonta

Suunnitteluinsinööri Hanna Aula, puh. 040 707 6087

suunnittelu@kenve.fi


Vesihuoltoverkostoja saneerataan Haukkarissa

- Uutiset

Kemin Energia ja Vesi Oy uusii yhteistyössä Kemin kaupungin kanssa Haukkarin asuntoalueella Haukkarinkadun länsipään, Nällinkadun ja Pulkamonkadun runkovesijohdon ja -jätevesiviemärin. Samalla kaduille rakennetaan uutena putkena hulevesiviemäri. Töiden yhteydessä uusitaan myös katualueella olevat tonteille menevät vesijohto- ja jätevesiviemärihaarat ja rakennetaan hulevesiviemärin kohdalla sijaitseville tonteille hulevesiviemärihaarat sekä uusitaan katujen päällysrakenne.

Hankkeen urakoitsijana toimii Maansiirto J.&J. Kinnunen Oy. Rakentamistyöt ovat alkaneet toukokuun 2020 puolivälissä Pulkamonkadun eteläpäästä. Pulkamonkadulta jatketaan Nällinkadulle ja viimeiseksi Haukkarinkadulle. Kaikkien urakkaan kuuluvien katujen putkityöt on tarkoitus saada valmiiksi tämän vuoden marraskuun loppuun mennessä ja asfalttitöiden osalta elokuussa 2021. 


Kemin katuvalot sammutettu kesän ajaksi

- Uutiset

Kemin kaupungin katuvalot on sammutettu ja ne sytytetään jälleen ennen koulujen alkamista.
Katuvaloja huolletaan silti tällä välinkin, jonka takia ne saattavat olla päällä toisinaan.


Yö-/ päivätariffiohjaukset Kemin Energia ja Vesi Oy:n sähköverkossa

- Uutiset

Yösähkö on käytössä Kemin Energia ja Vesi Oy:n sähköverkossa klo 22.00-07.00 välisenä aikana. Päiväsähkön vaihtuessa yösähköön mittarista ei kuulu mitään ääntä. Tariffin vaihtumisen voi tarkistaa omalta energiamittarilta.

Lue lisää…