Vesihuoltoverkostoa aletaan rakentamaan Pajarinrannassa

- Uutiset

Kemin Energia ja Vesi Oy aloittaa rakentamaan vesihuoltoa uudelle Pajarinrannan kaava-alueelle viikolla 30. Hankkeen yhteydessä rakennetaan runkovesijohtoa ja uusitaan paineviemärilinjaa Nauskaojan varteen ja sen ali liikennepuistoon sekä rakennetaan uutta vesijohto- ja viettoviemärilinjaa tulevalle Valtaojankadulle. Valtaojankadun linjoista tehdään tonttijohtovaraukset uudelle päiväkodille.

Hankkeen urakoitsijana toimii Maansiirto J.&J. Kinnunen Oy. Rakennustyöt alkavat viikolla 30 ja töiden tulee olla valmiina elokuun loppuun mennessä. Rakennustyöt aiheuttavat alueen läpi kulkevalle kevyenliikenteelle läpikulkurajoituksia ja edellyttävät vaihtoehtoisten reittien käyttämistä. Koira- että liikennepuistoon autolla saapuville rakennustyöt aiheuttavat liikennöintirajoituksia.

Päiväkotitontin ja Nauskaojan väliin on kaavoitettu ja katusuunnitelmassa suunniteltu kevyenliikenteenväylä. Vesihuollon runkolinjat tulevat sijoittumaan tulevan kevyenliikenteenväylän alle. Nauskanojan eteläpuolella sijaitsevia poppelipuita tullaan kaatamaan Valtakadun ja Koivuniemenpolun sillan väliltä em. rakennustöiden ja puiden huonokuntoisuuden vuoksi.

Lisätietoja

Rakennustyöt, rakennustöiden valvonta

rakennuttajainsinööri Veijo Savolainen, puh. 040 547 2536

veijo.savolainen@kenve.fi

Rakennustyöt, urakoitsijan edustaja

Maansiirto J&J Kinnunen Oy, työnjohtaja Risto Simoska, puh. 0400 168 709

toimisto@maansiirtokinnunen.fi