Vedenjakelukatkos Valtakadun eteläpään kiinteistöillä

- Vika- ja huoltotiedotteet

Asemakadun vesijohdon saneeraustöissä tehtävien liitostöitten takia joudutaan vedenjakelu keskeyttämään kiinteistöiltä Valtakatu 38 ja 40. Keskeytys alkaa keskiviikkona 30.9. klo 8:00 ja kestää liitostöiden ajan, arvioitu kesto 8–14 h.

Keskeytyksen jälkeen käyttövedessä voi ilmetä samentumaa ja värimuutosta. Vettä tulee juoksuttaa, kunnes se on kirkasta.

Pahoittelemme alueen kiinteistöille ja asukkaille aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja: 040 515 2264, 040 547 2536


Vedenjakelukatkos Valtakadulla ja Asemakadulla

- Vika- ja huoltotiedotteet

Asemakadun vesijohdon saneeraustöissä tehtävien liitostöitten takia joudutaan vedenjakelu keskeyttämään Valtakadun / Asemakadun kiinteistöissä. Keskeytys alkaa tistainai. 29.9. klo 8:00 ja kestää liitostöiden ajan, arvioitu kesto 8–14 h. Vesikatkos koskee kiinteistöjä Valtakatu 30b, 32, 34 ja 36 sekä Asemakatu 25 ja 27.

Varatkaa käyttövettä!

Keskeytyksen jälkeen käyttövedessä voi ilmetä samentumaa ja värimuutosta. Vettä tulee juoksuttaa, kunnes se on kirkasta.   

Pahoittelemme alueen kiinteistöille ja asukkaille aiheutuvaa häiriötä

Lisätietoja:

040 515 2264

040 547 2536


Haukkarinkadun keittokehotus purettu

- Vika- ja huoltotiedotteet

Vettä ei tarvitse enää keittää Haukkarinkadulla. Saneeraustöiden yhteydessä maanantaina 21.9. sattuneen vesijohtoputkirikon korjauksen jälkeisenä varotoimenpiteenä annettu juomaveden keittokehotus on purettu. Vettä ei tarvitse enää keittää kiinteistöillä Haukkarinkatu 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ja Nällinkatu 3. Korjaustyön jälkeen otettujen vesinäytteiden tulokset on analysoitu ja vesijohtovesi täyttää kaikki talousveden laatuvaatimukset.

Pahoittelemme alueen kiinteistöille aiheutunutta häiriötä.

Lisätietoja p. 040 547 2536 / 040 016 8709


Tiedote vesihuoltotöiden aiheuttamasta Valtakadun liikennekatkosta

- Vika- ja huoltotiedotteet

Kemin Energia ja Vesi Oy:n vesijohto- ja viemärisaneeraustyömaan vuoksi Valtakadun eteläpää on ollut suljettu ajoneuvoliikenteeltä 4.8.2020 alkaen välillä Etelänväylän liikenneympyrä – Kaivokatu. Ajoneuvoliikenne pyritään palauttamaan normaaliksi viikon 35 alussa.

Ajoneuvoliikenteen katkosalue Sauvosaaressa

Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja

Urakoitsija: HV-Maanrakennus Oy p. 040 547 2536

Rakennuttaja: Kemin Energia ja Vesi Oy p. 040 547 2536