Jäteveden hintojen tarkistukset 1.1.2019

- Uutiset

Jäteveden perusmaksuja korotetaan 8 – 12 %

Jäteveden kulutuksesta riippumattomia kiinteitä perusmaksuja korotetaan 20 mm vesimittareiden (omakotitalot) osalta 8 %, mittarikoon 25 mm (paritalot ja pienet rivitalot) osalta 10 % ja mittarikokojen 40 – 100 mm (muut kiinteistötyypit) osalta 12 %. Uudet perusmaksut ovat:


Veden ja jäteveden käyttömaksut sekä veden perusmaksu pysyvät ennallaan.

Omakotitaloasiakkaalla vesi- ja jätevesimaksujen kokonaiskorotus on noin 1,0 %, joka on euromääräisesti keskimäärin noin 0,68 €/kk (sis. alv 24 %). Kerrostalohuoneistolla korotus on keskimäärin noin 0,2 %, joka on euromääräisesti noin 0,14 €/kk. Taksankorotuksen syinä ovat jätevesiviemäriverkoston ja jätevedenpuhdistamon saneeraukseen liittyvät lähivuosien suuret investoinnit. Yhtiön kustannuksista pääosa on kiinteitä ja kulutuksesta riippumattomia, ja tämän vuoksi korotus tehdään kiinteisiin perusmaksuihin.

 

Jäteveden käyttömaksun korotus hulevesiä jätevesiviemäriin johtaville

Hinnastoon lisätään uutena maksuna 50 %:lla korotettu jäteveden käyttömaksu, jota peritään kiinteistöiltä, jotka johtavat hulevesiä jätevesiviemäriin. Vesihuoltolaki kieltää hulevesien johtamisen jätevesiviemäriin, ja korotuksen tavoitteena on kannustaa asiakkaita eriyttämään hulevedet jätevesistä lain mukaisesti. Korotetun käyttömaksun periminen aloitetaan 2 vuoden kuluttua siitä, kun laitos on kirjallisesti kehottanut asiakasta eriyttämään hulevedet jätevesistä. Kehotuksien lähettäminen aloitetaan vuoden 2019 alussa.

Tämän hetken jäteveden käyttömaksuilla esimerkkiomakotitalon (vuosikulutus 150 m3) jäteveden käyttömaksun korotus on 208,80 €/vuosi. Esimerkkikerrostalon (30 huoneistoa, vuosikulutus 5000 m3) käyttömaksun korotus on 6 025 €/vuosi (=200,83
€/vuosi/huoneisto). Edellä mainittuja korotettuja käyttömaksuja peritään vain, jos kiinteistö ei erottele hulevesiä jätevesistä erottelukehotusta seuraavan 2 vuoden aikana. Esimerkiksi vuoden 2019 alussa erottelukehotuksen saaneilla kiinteistöillä käyttömaksua korotetaan vuoden 2021 alussa, mikäli kiinteistö johtaa vielä tuolloin hulevesiä jätevesiviemäriin.