Kemin Energia ja Vesi teki yhdyskuntajäteveden puhdistamisen Green deal -sitoumuksen

- Uutiset

Green deal -sopimus on määräaikainen sopimus, jonka avulla etsitään ratkaisuja ilmastohaasteisiin, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, luonnonvarojen ylikulutukseen ja kiertotalouden edistämiseen Suomessa. Sopimus tehdään valtion ja elinkeinoelämän välillä tai julkisen sektorin, kuten kuntien ja virastojen kanssa.

Green deal sitoumuksen myötä Kemin Energia ja Vesi Oy parantaa toimintaansa entisestään puhtaamman Itämeren hyväksi.

Käytännössä tämä tarkoittaa puhdistusprosessien optimointia ympäristöön aiheutuvan ravinteiden kuormituksen vähentämiseksi, päästöjen vähentämistä verkostojen saneeraukseen ja ylivuotoihin kohdistuvilla hankkeilla sekä hulevesien hallinnan kehittämistä yhdessä kaupungin kanssa.

Yhtiön tekemä Green deal -sitoumus tukee osaltaan Kemin kaupungin ympäristöpolitiikkaa ja sille vuonna 2019 myönnettyä ISO 14001:2015 ympäristösertifikaattia, jonka myötä kaupunki on sitoutunut ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn, jatkuvaan ympäristönsuojelutason parantamiseen, lainsäädännön sekä muiden ympäristövelvoitteidensa täyttämiseen.
Voit lukea lisää sitoumuksesta tästä linkistä.