Kenve haluaa tukea Lapin ammattikorkakoulun toimintaa

- Uutiset

Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus on päättänyt tehdä 10 000 euron lahjoituksen Lapin ammattikorkeakoulun varainhankintakeräykseen.

Toimitusjohtaja Anne Salo-oja luovutti lahjakirjan rehtori Riitta Rissaselle viime maanantaina.

Kenven (aiemmin Kemin Energia) ja ammattikorkeakoulun yhteistyöllä on pitkä historia, ja useat yhtiön työntekijät ovat valmistuneet insinööriksi juuri Kemissä.

Myös monet nykyiset sähköalan insinööriopiskelijat löytävät työharjoittelu- ja kesätyöpaikan, opinnäytetyöaiheen ja valmistumisen jälkeisen työpaikan Kenvestä. Lisäksi yhtiö on AMKin kumppanina tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa on viime aikoina kehitetty erityisesti uusituvan energian tuotantoa ja jakelutekniikoita.

– Kemin Energia ja Vesi Oy arvostaa Lapin ammattikorkeakoulun työtä, joka tuottaa korkeasti koulutettuja osaajia Kemi-Tornio-alueen teollisuuden ja muiden työnantajien palvelukseen. Lahjoituksellamme haluamme tukea ammattikorkeakoulua sen tärkeässä koulutustehtävässä, Anne Salo-oja kertoo ison rahalahjoituksen myöntämisen perusteiksi.

Riitta Rissasen mukaan hyvät työelämäkumppanuudet ovat ammattikorkeakoululle toiminnan ydin.

– Elävä ja toimiva yhteys Kenven kanssa on osaltaan taannut myös sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutuksen uudistumisen. Olemme tavattoman iloisia tästä lahjoituksesta.

Lisätietoja:
Elävä Lappi – Osaamispääomaa tulevaisuuteen, Lapin AMKin varainkeruukampanja