Pohjavesi on juomavettämme

- Uutiset

Pohjavettä muodostuu sade- & sulamisvesien imeytyessä maakerroksiin. Vedenhankinnan kannalta merkittävimmät pohjavesivarastot on luokiteltu pohjavesialueiksi.

22.3. vietetään Maailman vesipäivää, jonka teemana tänä vuonna on pohjavedet. Lähes kaikki maailman nestemäinen makea vesi on pohjavettä. Kun ilmastonmuutos etenee, pohjaveden suojelu on entistäkin kriittisempää.

Suomessa vesilaitosten jakamasta talousvedestä yli 60 % on pohjavettä tai tekopohjavettä. Lisäksi haja-asutusalueella on laajalti käytössä yksityisiä talousvesikaivoja.

Lue vinkit pohjavesien suojeluun https://bit.ly/3qCWVJE