Sähkö Lämpö Vesi

SÄHKÖ

Mistä sähkön siirtohinta muodostuu?

Sähkön siirronhinta muodostuu sähkön siirtohinnasta, joka sisältää perusmaksun (euroa/kk) ja kulutetun energian mukaan määräytyvän kulutusmaksun (snt/kWh), sekä erilaisista veroista. Sähköstä maksetaan sähköveroja, joita ovat sähkön valmistevero ja huoltovarmuusmaksu.

Lisäksi sähkön siirtohinnat ja sähkövero sisältävät arvonlisäveron. Verojen suuruudesta päättää eduskunta. Sähkövero maksetaan kokonaisuudessaan sähkön siirtolaskussa, minkä takia siirtolaskusta veroja on keskimäärin jopa puolet. Sähkön siirtoyhtiö tilittää laskulla kerätyt verot valtiolle.

Mitä asiakkaamme saavat siirtomaksulla?

Sähkön siirtomaksuilla katetaan sähköverkon uusiminen ja kunnossapito, ympärivuorokautinen verkon toimivuuden valvonta, vikojen ja myrskytuhojen korjaus, kulutusmittaus sekä siihen liittyvä tiedonsiirto asiakkaille ja sähkönmyyjille, asiakaspalvelu ja laskutus, siirrosta aiheutuvat sähköhäviöt, sekä kantaverkkoyhtiölle maksettavat kantaverkkomaksut.

Mistä tiedän, paljonko kulutan sähköä vuodessa?

Vuosikulutusarvio näkyy viimeisimmällä sähkölaskullasi.

Olen vaihtanut sähköyhtiötä, miksi saan silti teiltäkin laskuja?

Paikallinen jakeluverkonhaltija laskuttaa sähkönsiirron osuuden ja tästä syystä saatte meiltä sähkön siirrosta koostuvan laskun. Uusi sähkönmyyjänne laskuttaa taas sähkönmyynnin osuuden.

Miten voin irtisanoa sähkösopimukseni?

Jos olet muuttamassa, muista ilmoittaa muutosta noin kaksi viikkoa etukäteen. Sopimuksen voi päättää aikaisintaan siihen päivään, kun käytät asunnossa viimeisen kerran sähköä. Muistathan myös, että sopimusta ei voi lopettaa takautuvasti. Jos olet vaihtamassa sähkön myyjää, uusi myyjä irtisanoo nykyisen sopimuksesi ja huolehtii muut vaihtoon liittyvät käytännönasiat puolestasi. Sopimuksen irtisanomisaika on kaksi viikkoa. Määräaikaisen sopimuksen voi irtisanoa kesken sopimuskauden ainoastaan muuttotilanteessa.

Miksi maksan perusmaksuja, vaikka kulutusta ei ole?

Sähköverkkopalveluiden ylläpitämisestä aiheutuvista kustannuksista suurin osa ei riipu asiakkaiden sähkönkäytön määrästä. Verkkopalveluyhtiön on sähköverkon huolloilla ja kehittämisellä huolehdittava, että asiakkaalla on aina tarvittaessa sähkönsaanti varmistettu. Perusmaksut liittyvät näin ollen sähköverkon ylläpitoon.

LÄMPÖ

Onko kiinteistömme mahdollista liittää kaukolämpöön?

Oman liittymismahdollisuutesi saat selville ottamalla yhteyttä kaukolämpöosastoomme joko puhelimitse tai sähköpostilla. Ilmoittamienne tietojen perusteella teemme alustavan kaukolämpötarjouksen. Kaukolämmön saatavuus kannattaa varmistaa uudiskohteisiin jo hyvissä ajoin ennen rakennuspiirustuksien laatimista.

Sain kaukolämpölaskun mukana viestin, että kaukolämpöveden jäähdytys on liian pieni. Mitä se tarkoittaa?

Kiinteistöön tulevan ja sieltä palaavan kaukolämpöveden lämpötilojen eroa kutsutaan kaukolämpöveden jäähdytykseksi. Mitä suurempi jäähdytys on, sitä paremmin rakennuksen kaukolämmityslaitteet toimivat.

Lämmityskaudella hyvä jäähtymistaso on 40 – 60˚C. Jos jäähdytys laskee liian pieneksi eli alle 15˚C, tulee siitä huomautuksena laskun mukana automaattinen viesti. Kesäkuukausina (kesä-, heinä- ja elokuu) huomautusta ei tule, koska tuolloin rakennuksia ei juurikaan lämmitetä. Liian alhainen asteluku tarkoittaa, että kaukolämpölaitteissa voi olla vikaa.

Kaukolämmön sopimusehtojen mukaan asiakkaan on huolehdittava siitä, että kaukolämpövesi asiakkaan laitteissa jäähtyy kunakin laskutuskuukautena keskimäärin vähintään 25˚C. Jos laskutuskauden keskimääräinen jäähdytys on pienempi kuin 15˚C, energialasku lasketaan kesäkuukausia lukuun ottamatta siten, että jäähdytyksenä käytetään 15˚C.

Jos asiakkaan, kesäkuukausia lukuun ottamatta, kuukauden keskimääräinen jäähdytys on alle 15˚C, energiamaksun jäähdytyksenä käytetään 15˚C. Tällä tavoin laskettuna energiamaksusta tulee suurempi kuin mitä se olisi paremmalla jäähdytyksellä.

Mitä hyötyä kaukolämmön etäluennasta on?

Etäluennan ansiosta saat kaukolämmön kulutuksesta tarkempaa ja ajantasaista tietoa kuin ennen. Esimerkiksi laiteviat on mahdollista huomata huomattavasti nopeammin, kuin ennen. Yllättävä kulutuspiikki voi olla merkki rikkoutuneesta laitteesta. Myös lämmönjakokeskuksiin uusittavat laitteet on helpompi mitoittaa, kun eri vuodenaikojen, vuorokausien ja jopa tuntitason kulutukset ovat tiedossa.

Miksi kaukolämpövesi on vihreää?

Kaukolämpöverkostossa kiertävä vesi on värjätty vihreäksi, mikä auttaa havaitsemaan helpommin mahdolliset vuodot ja putki- ja laiterikot. Jos hanasta tuleva lämmin vesi on vihreää, kiinteistön käyttövettä lämmittävä lämmönsiirrin on mennyt rikki ja kaukolämpövettä on päässyt veden joukkoon. Silloin kannattaa soittaa välittömästi kaukolämmön vikapäivystykseen tai, jos asuu taloyhtiössä, kiinteistöhuoltoon tai isännöitsijälle.

VESI

Mitä on veden kovuus ja mikä on Kemissä käytettävän veden kovuus?

Veden kovuudella tarkoitetaan veden sisältämän kalsiumin ja magnesiumin määrää. Reagoidessaan hiilidioksidin kanssa, kalsium muodostaa veteen liukenevaa bikarbonaattia. Keitettäessä vettä, vedestä poistuu hiilidioksidia, jolloin veteen liuennut kalsium saostuu. Tämä voi ilmetä vaaleana kalkkisaostumana veden pinnalla, vesikalusteissa tai lämminvesivaraajissa. Kalkki voi saostua osittain myös vesijohtoverkostoon, jolloin se suojaa metalliputkia korroosiolta. Useimmat suomalaiset vesilaitokset lisäävät tämän takia veteen kalkkia.

Kemin kaupunkiin toimitettavan veden kovuus on noin 1,2 mmol/l, joka on saksalaisena kovuusyksikkönä noin 6,7 °dH.

Miten veden kovuus tulee huomioida vettä käyttävien laitteiden käytössä?

ASTIANPESUKONEET:
Pehmennyssuolaa kannattaa käyttää laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos koneeseen kertyy kalkkia, pese ohjelma läpi ilman astioita käyttäen pesuaineen tilalla sitruunahappoa (saa apteekista).

PYYKINPESUKONEET:
Ota huomioon veden kovuus annostellessasi pyykinpesuaineita. Katso ohjeet pesuainepaketin kyljestä. Myös pyykinpesukoneen voi välillä pestä tyhjänä 90 asteessa ja laittaa pesuainelokeroon 5 ruokalusikallista sitruunahappoa.

KAHVIN- JA VEDENKEITIN:
Käsittele kahvin- ja vedenkeitin ajoittain keittämällä talousetikka- (annostus ¼ talousetikkaa ja ¾ vettä) tai sitruunahappoliuosta (noin ruokalusikallinen litraan vettä) laitteen läpi, jonka jälkeen keitä 2 – 3 kertaa vettä ennen kuin otat laitteen uudelleen käyttöön.

Miksi vesi on joskus ruosteista tai mustaa?

Yleisimmin syynä on vesijohtoverkostosta tai kiinteistön omasta vesijohdosta peräisin olevien rauta- ja mangaanikerrostumien irtoaminen. Irtoaminen johtuu useimmiten siitä, että veden virtaussuunta on tilapäisesti muuttunut verkoston korjaus tai muutostöiden johdosta. Yleensä veden laatuhäiriö poistuu vettä juoksuttamalla. Mikäli vesi ei muutu normaaliksi kohtuullisen huuhtelun jälkeen, ota yhteyttä veden vikailmoitus numeroon.

Miksi vesi on aluksi sameaa tai poreilee, kun sitä laskee hanasta lasiin?

Tälläinen veden sameus johtuu ilmakuplista. Hanassa on usein sekoittaja tai poresuutin, joka sekoittaa ilmaa veteen. Kun pienet kuplat nousevat veden pinnalle, se näkyy samentuman ”nousemisena” kohti veden pintaa ja vesi kirkastuu.

Mitä viemäriin saa laittaa?

  • Pesu-, tiski- ja suihkuvedet
  • Wc:n huuhteluvedet jätöksineen ja wc-paperia

Mitä viemäriin EI saa laittaa?

  • Roskia (pumpulipuikot, vanu, meikkilaput, muovit, vaipat, terveyssiteet jne.)
  • Biojätteitä (ruuantähteet, rasva, kahvinporot jne.)
  • Hyödynnettäviä jätteitä (lasit, hiekka, multa)
  • Ongelmajätteitä (bensaa, maalia, lääkkeitä tai raskasmetalleja)

Miksi viemäri haisee sisällä?

Jos epämiellyttävää hajua esiintyy, kannattaa tarkastaa lattiakaivojen kunto ja puhtaus. Huolehdi, että hajulukossa on vettä. Kuiva hajulukko aiheuttaa viemärin hajua. Lattialämmitys voi kuivattaa hajulukon nopeastikin. Myös kiinteistön viemärin tuuletusputken tulee toimia esteettömästi. Esimerkiksi kovalla pakkassäällä tuuletusputkeen kertynyt vesihöyry voi jäätyessään aiheuttaa tuuletusputkeen tukoksen. Mikäli kiinteistön viemärin tuuletusputki on tukkeutunut, niin siitä voi aiheutua viemärin hajua sisätiloissa.

Mitä tarkoitetaan hulevedellä ja miksi hulevesiviemäriin on liityttävä?

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesiin luetaan myös perustusten kuivatusvedet eli ns. salaojavedet. Kemin Energian ja Veden yleisten toimitusehtojen mukaisesti kiinteistön tulee liittyä hulevesiviemäriin aina, jos hulevesiviemäri on alueelle rakennettu. Mikäli sekaviemäröintijärjestelmä muutetaan erillisviemäröinniksi (erillinen jätevesiviemäri ja erillinen hulevesiviemäri), on kiinteistö velvollinen erottelemaan hulevedet jätevesiviemäristä ja liittymään rakennettuun hulevesiviemäriin.

Erottelemattomat hulevedet voivat aiheuttaa tulvimisvaaraa muille kiinteistöille. Ne myös lisäävät puhdistettavan jäteveden määrää ja aiheuttavat jätevesien käsittelyssä prosessihäiriöitä. Lisäksi puhtaat vedet jätevedenpuhdistamolla aiheuttavat turhia kustannuksia ja rasittavat luontoa.

Kuinka usein vesimittari vaihdetaan ja kuka siitä vastaa?

Vedenkulutus todetaan Kemin Energian ja Veden asentamalla vesimittarilla ja yhtiö vastaa vesimittareiden määräaikaisvaihdoista. Pääsääntöisesti vesimittarit vaihdetaan noin 10 vuoden välein vesimittarin koosta riippuen. Normaali vaihto, jossa selvitään pelkällä mittarin vaihdolla, on asiakkaalle ilmainen. Tapauksissa, joissa määräaikaisvaihdon yhteydessä on tarve tehdä muutoksia mittariasetelmaan tai vaihtaa vesimittariasetelman liitoskappaleita, vesimittariventtiileitä tai muita osia, asiakas maksaa muutostöihin liittyvät työt ja tarvikkeet voimassa olevan palvelumaksuhinnaston mukaisesti. Jos vesimittari vaihdetaan tai otetaan väliaikaisesti irti asiakkaasta johtuvasta syystä (esimerkiksi vesimittarin jäätyminen tai kiinteistössä tehtävä työsuoritus), laskutetaan tarvike- ja asennuskustannukset voimassa olevan palvelumaksuhinnaston mukaisesti.

Miksi vesimittarilukeman ilmoitus on tärkeää?

Vesimittarin lukeman ilmoittaminen on tärkeää, jotta laskutuksen kulutusarvio olisi mahdollisimman lähellä oikeaa kulutusta. Kiinteistön vedenkulutukseen (esimerkiksi henkilömäärän muutos) vaikuttavat seikat on hyvä ilmoittaa asiakaspalveluun. Näin voidaan välttyä suurilta tasauslaskuilta. Säännöllisellä vesimittarin luennalla voidaan myös havaita mahdolliset vesijohtovuodot.