Tuotanto


Kaukolämmön perusenergia tuotetaan puulla ja osittain vielä myös turpeella omissa kiinteän polttoaineen lämpökeskuksissa.  Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksia on kaksi. 32 MW leijupetikattila ja 7,5 MW lämmöntalteenotto sekä 18 MW pyörivä kekoarinakattila ja 5 MW lämmöntalteenotto. Lisäksi Kemin Energialla ja Vedellä on öljykattilatehoa varakäytössä yhteensä 71 MW kahdessa kiinteässä ja kolmessa siirrettävässä lämpökeskuksessa. Osa lämmöstä ostetaan Metsä Fibren tehtaalta lämmönsiirrinaseman välityksellä.

Asiakkaille toimitetusta lämmöstä yli 99 % on kotimaisilla polttoaineilla tuotettua ja yli 80 % on uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa. Öljyllä tuotetaan alle prosentti kokonaisenergiamäärästä, sekin määrä muodostuu lähinnä kattiloiden koekäytöistä, joilla varmistetaan, että ne ovat kunnossa. Puu ja turve ovat oman maakunnan huoltovarmaa lähienergiaa, jolloin polttoaineiden hankintaan käytetyt varat jäävät hyödyntämään omaa maakuntaa.