Kiinteistön liittäminen Kenven kaukolämpöverkkoon


Kaukolämpö on huoleton ja luotettava lämmitysmuoto ja siihen voivat liittyä niin vanhat kuin uudetkin kiinteistöt. Oman liittymismahdollisuutesi saat selville ottamalla yhteyttä Kemin Energian ja Veden kaukolämpöosastoon. Ilmoittamienne tietojen perusteella teemme alustavan kaukolämpötarjouksen. Kaukolämmön saatavuus kannattaa varmistaa uudiskohteisiin jo hyvissä ajoin ennen rakennuspiirustuksien laatimista.

Teetä LVI-suunnitelmat alan ammattilaisella. LVI-suunnitelmassa määritetään lämmönjakohuoneen sijainti kiinteistössä ja mitoitetaan kiinteistön lämmönjakolaitteet, suunnitelma sisältää myös alustavan liittymisjohtoreitin- ja LVI-suunnitelman piirrokset tarvittavine työselityksineen. Toimita LVI-suunnitelmat Kenvelle. Tarkempi LVI-suunnitelmien toimitusohje löytyy ohjeista ja lomakkeista -osiosta. Liittymissopimus tehdään LVI-suunnittelijan laatimien suunnitelmien mukaan.

Kun kaukolämmön liittymissopimus on tehty, Kenve suunnittelee ja rakentaa liittymisjohdon LVI-suunnittelijan suunnitelmiin perustuen asiakkaan tekniseen laitetilaan saakka. Kaukolämpölinjan rakentaminen suoritetaan roudattomana aikana sovitun aikataulun mukaisesti. Kaukolämpölaitteiden hankinta- ja asennusurakan asiakas voi tilata hyväksytyltä lämpöurakoitsijalta. Ennen asiakaslaitteiden asennustyön aloittamista lämpöurakoitsija ottaa yhteyttä Kemin Energian ja Veden kaukolämpöinsinööriin, joka tarkistaa asennussuunnitelman. Kenve asentaa tekniseen laitetilaan mittauskeskuksen kaukolämpöenergian mittaamista varten. Kun LVI-asennustyöt ovat valmiit, lämpöurakoitsija huolehtii tarvittavien lopputarkastuksien pitämisestä.

Ohjeet ja lomakkeet

Rakennusten kaukolämmitys / määräykset ja ohjeet (pdf)

Nousukulman asennusohje (pdf)

LVI-suunnitelmien toimitusohje (pdf)

Asunnon perustiedot -lomake kaukolämpöliittymää varten (pdf)

Voit myös täyttää sähköisen hakemuksen ja hakea samalla sähkö- ja vesiliittymää (linkki alla).

Hakemus verkostoihin liittymisestä 

Kiinteistökaupan yhteydessä ostajan tai myyjän tulee toimittaa Kenvelle dokumentti (esim. kauppakirja), jossa on maininta kiinteistön kaukolämpöliittymän siirtymisestä uuden omistajan hallintaan kaupan yhteydessä. Toimitetun dokumentin perusteella verkkoyhtiö siirtää liittymissopimuksen uuden omistajan nimiin.