Verkonhaltijan on ylläpidettävä, käytettävä ja kehitettävä verkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin. Kehittämisen arvioinnin lähtökohtana ovat verkkojen toiminnalle säädetyt vaatimukset ja verkon käyttäjien kohtuulliset tarpeet.

Säädetyillä vaatimuksilla tarkoitetaan muun muassa jakelun käyttövarmuuteen sekä laatuun liittyviä vähimmäisvaatimuksia. Verkon käyttäjien kohtuullisilla tarpeilla viitataan yleisesti siihen, ettei täysin keskeytyksetöntä ja virheetöntä jakelua ole taloudellista vaatia.

Näiden vaatimusten perusteella Energiavirasto on määrännyt sähkömarkkinalain 588/2013 52 §:n 5 momentin nojalla verkkoyhtiöitä tekemään kehittämissuunnitelman koko jakeluverkkoalueellensa. Tätä on myöhemmin täydennetty määräyksellä 3167/000002/2023.

Kemin Energia ja Vesi Oy:n kehittämissuunnitelma oli nähtävillä ja lausuttavana  30.4 – 31.5.2024.

Kemin Energia ja Vesi Oy:n sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelma 2024