Sähkön mittaus


Sähkönkäyttöpaikan sähköenergia mitataan ns. suoralla mittaustavalla, jos käyttöpaikan noususulake on 63 A tai pienempi. Yli 63 A:n käyttöpaikan sähkö mitataan epäsuorasti eli käytetään virtamuuntajia ja mittarin osoittama lukema pitää kertoa muuntajakytkennän muuntokertoimella.

Yksinkertaisin sähkön mittaustapa on yleissähkö, jossa perusmaksu on porrastettu sulakekoon mukaan ja siirtotariffissa on vain yksi hinta.

Aikasähkössä perusmaksu on porrastettu sulakekoon mukaan ja energialla on kaksi hintaa: päiväsähkö klo 7-22 ja yösähkö klo 22-7. Uudentyyppisissä mittareissa on itsessään kello, joten erillistä kelloa ei enää tarvita.

Kausisähkössä perusmaksu on porrastettu sulakekoon mukaan ja energialla on kaksi hintaa: talviarkipäivä ja muu aika. Talviarkipäivän aikaa on 1.11–31.3 klo 7-22 arkipäivisin mukaan luettuna lauantait ja aattopäivät. Vuoden muut tunnit ovat ns. muuta aikaa.

Tehosähköä sovelletaan kaikkiin pienjännitekäyttöpaikkoihin, joiden pääsulake on yli 63 A. Tehosähkön perusmaksu on kiinteä ja sulakekoosta riippumaton. Tehonkäyttö mitataan tunnin keskitehona ja laskutetaan erillisellä tehomaksulla kahden suurimman tuntitehon keskiarvoa käyttäen. Tehosähkössä on kaksi energian hintaa: talviarkipäivä ja muu aika. Tuntiajat ovat samat kuin kausisähkössä.
Keskijänniteliittyjien sähkönsiirtoon sovelletaan keskijännitetehosähkön siirtohintoja, jotka ovat rakenteeltaan samanlaiset kuin pienjännitteellä.

Sekä pienjännite- että keskijännitetehotuotteessa mitataan myös loisteho. Loistehon maksuton osuus on
16 % pätötehon arvosta.

Sähkön etäluenta

Kaikki sähkönkäyttöpaikat ovat etäluennassa, jossa kulutustiedot poimitaan joka vuorokausi ja laskut perustuvat siten kuukausittaiseen todelliseen kulutukseen, joten sähkölämmitysasiakkaan laskut painottuvat voimakkaasti talviaikaan. Todelliseen kulutukseen perustuva laskutus on korvannut arviolaskut ja kerran vuodessa lähetettävän tasauslaskut. Kun sähkö maksetaan todelliseen kulutukseen perustuen, se mahdollistaa entistä paremman oman energiankäytön seurannan ja kannustaa säästämään sähköä. Oman kohteen kulutusta pystyy seuraamaan Datahubin asiakasportaalin kautta. Laskutusjakso on 12, 6 tai 4 laskua vuodessa.

Etämittareiden toimintaa voidaan seurata ja ohjata verkkoyhtiöstä. Esimerkiksi, jos etämittarilta häviää jännite, eikä sitä näin ollen voida etälukea, tulee siitä tieto verkkoyhtiöön. Tällaisissa tapauksissa olisi tärkeää, että asiakas ei katkaise sähköjään pääkytkimellä vaan mittarissa olevalla katkopainikkeella. Tällöin hälytystä ei tule ja mittari voidaan etälukea. Tämä tulisi huomioida erityisesti vapaa-ajan asunnoissa, mistä asiakas usein katkaisee sähköt poissaolon ajaksi.

Etämittareiden avulla ohjataan sähkölämmittäjien lämminvesivaraajan ja lattialämmitysten päälle kytkemistä. Vaikka yösähkö kytkeytyy päälle klo 22:00, viivästytetään em. yö kuormia mittarin viivelaitteella. Viiveaika on satunnaisesti 1-60 minuuttia ja mittauslaitejärjestelmä tekee valinnan satunnaisesti. Porrastuksella pyritään siihen, etteivät kaikki käyttövesivaraajat mene yhtä aikaa päälle. Vajaan tunnin viiveestä ei ole haittaa asiakkaalle, sillä käyttövesivaraaja ei tarvitse yösähkön yhdeksän tunnin latausaikaa.

Mittarin vaihto

Mittarin vikaantuessa tai muuten vanhentuessa ne vaihdetaan uusiin. Tällöin mittarinvaihdosta ilmoitetaan asiakkaalle henkilökohtaisella kortilla tai ollaan suoraan yhteydessä puhelimella. Jos mittari on sisällä huoneistossa, asiakasta pyydetään päästämään mittarinasentaja sisälle. Jos mittari on sähkökeskuksessa, johon meillä on avaimet, asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään. Mittarin vaihto aiheuttaa asiakkaalle noin
15 minuutin sähkökatkon.

Mittarin vaihdot suorittavat Kemin Energia ja Vesi Oy:n omat asentajat. Jokaisella asentajalla on yhtiön henkilökortti, jolla hän todistaa olevansa oikealla asialla.

Mittarinvaihdosta aiheutuvat kustannukset on sisällytetty sähkön siirtohintoihin.

Mittarin käyttöohjeet:

Tiedote etäluennan tiedonsiirtotekniikoiden vaikutuksista kotitalouslaitteisiin (pdf)

Lue lisää aiheesta tuntimittauksen periaatteita (pdf)