Sähköliittymän rakentaminen ja hinnasto


Liittymän rakentaminen perustuu asiakkaan ja Kemin Energia ja Vesi Oy:n (Kenve) allekirjoittamaan liittymissopimukseen.

Asiakkaan tulee toimittaa pyydettäessä Kenven tekniseen neuvontaan kiinteistön pääkeskuskaavio ja asemakaavapiirros 1:200 tai 1:500.

Liittymismaksun hintaan sisältyy sähkökaapelin rakentaminen tontin rajalle ja mittarointi. Tontille tulevan maakaapelin voi asentaa sähköurakoitsija tai voit myös tilata kaapelin asennuksineen Kenveltä.

Liittymän rakentamisen yhteydessä asennetaan myös sähkömittari, joka jää Kenven omaisuudeksi.

Sähkö kytketään kiinteistöön, kun liitettävät sähköasennukset ovat valmiit ja urakoitsija on tehnyt niitä koskevan käyttöönottotarkastuksen ja toimittanut rekisteritietojen ilmoituslomakkeen, sekä liittymän käyttöpaikalle on tehty sähkönmyyjän kanssa sopimus.

Ennen rakennusprojektin aloittamista lataa itsellesi Pientalon sähköistyksen vaiheet -opas ja tutustu sen sisältöön.

Sähköliittymäkaapelin ja suojaputkien asennus

Omakotitalot

Halkaisijaltaan 50 mm muovi- tai metalliputki, lujuusluokka 4, putken on oltava sisäpinnaltaan sileä (ei salaojaputkea). Pääkeskustilassa putken pään on yletyttävä keskuksen alareunaan yhtenäisenä tai putki on pystyttävä luotettavasti jatkamaan lattian tasosta. Putken pään tulee olla 0,5 metriä routaeristyksen ulkopuolella.

Kerros- ja rivitalot

Sisäänmenoputkien on oltava halkaisijaltaan 110 mm, taivutussäde 1100 mm (ei vesijohtokaaria). Paras ratkaisu on rakentaa kaapelikanaali keskuksen alle, jolloin putkitus tulee vain sokkelin lävitse suorilla putkilla. Kanaalin leveys 0,25 metriä.

Rakennuksen ulkopuolella putken pään tulee olla 0,8 metriä tulevasta katu- tai pihapinnasta ja yletyttävä vähintään 0,5 metriä routaeristyksen ulkopuolelle. Jos liittymä on 3 x 315 A tai suurempi on läpimenoputkia oltava kaksi kappaletta.

Kaapeliojan kaivu ja peitto

Rakentajan on ennen kaivua selvitettävä Kenven:n suunnittelijoiden kanssa talokaapelin asennussuunta. Sähkökaapeli voidaan asentaa samaan ojaan puhelinkaapelin tai kaukolämpöputken kanssa, mutta sitä ei saa asentaa samaan kouruun tai suojaputkeen puhelinkaapelin kanssa. Kaapelioja on täytettävä ennen sähkön kytkemistä kaapeliin.

Liittymissopimus

Liittymissopimuksella liittyjä ja Kemin Energia ja Vesi Oy (Kenve) sopivat kirjallisesti liittyjän sähkönkäyttöpaikan ja Kenven jakeluverkon välisestä sähkönsiirtoyhteydestä.

Kun suunnittelet sähköverkkoon liittymistä tai liittymään on tulossa muutoksia kuten omistajavaihdos tai liittymän suurentaminen, ole yhteydessä hyvissä ajoin suoraan:

Sähköverkon suunnittelu ja sähköliittymisasiat
(016) 259 332

Voit tehdä liittymishakemuksen sähköisesti alla olevasta linkistä. Samalla hakemuksella voit hakea myös vesi -ja/tai kaukolämpöliittymää.

Hakemus verkostoihin liittymisestä

Liittymissopimuksen voi allekirjoittaa sähköisesti tai vaihtoehtoisesti toimipaikassamme:

Kemin Energia ja Vesi Oy
Kalkkinokantie 5
94700 Kemi

 

Kemin Energia ja Vesi Oy rakentaa yhden liittymän tonttia kohden.

Kiinteistökaupan yhteydessä ostajan tai myyjän tulee toimittaa Kenvelle dokumentti (esim. kauppakirja), jossa on maininta kiinteistön sähköliittymän siirtymisestä uuden omistajan hallintaan kaupan yhteydessä. Toimitetun dokumentin perusteella verkkoyhtiö siirtää liittymissopimuksen uuden omistajan nimiin.