Puhdasta ja raikasta vettä


Vesiosasto huolehtii vedenjakelusta, jätevesien johtamisesta ja puhdistamisesta asetukset ja ympäristönäkökulmat huomioiden.

Asiakkaille jaetaan hyvälaatuista vettä 1,3 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Liittymisaste vesijohtoon on Kemissä noin 99 % ja jätevesiviemäriin noin 97 % eli lähes kaikki kemiläiset asuinrakennukset on liitetty vesijohto- ja viemäriverkostoon. Kemin Energia ja Vesi huolehtii myös Simon kunnan jätevesien puhdistamisesta.