Tonttijohtojen saneeraus


Tonttijohtoja ovat tonttivesijohto, tonttijätevesiviemäri ja tonttihulevesiviemäri. Tonttijohto alkaa liittymissopimuksessa määritetystä liittämiskohdasta, joka on yleensä katualueella olevassa runkojohdossa. Tonttijohdot sijaitsevat siis osin tontilla ja osin katualueella.

Tonttijohtojen kestoikä on olosuhteista riippuen noin 40 – 50 vuotta. Liittyjä vastaa tonttijohtojen uusimisesta ja liittyjän tulisi ryhtyä toimenpiteisiin kun tekninen käyttöikä on täynnä tai johdoissa on vuotoja tai muita ongelmia.

Kemin Energia ja Vesi Oy uusii jatkuvasti katualueilla olevia runkojohtojaan eri puolilla kaupunkia. Tonttijohtojen saneeraaminen on erityisen suositeltavaa katusaneerauksen yhteydessä, koska silloin uusimistyön saa huomattavasti edullisemmin kuin esimerkiksi vuodon korjaamisen yhteydessä.

Katusaneerauksesta tiedotetaan alueen kiinteistöjen omistajia ja samalla kerrotaan tonttijohtojen saneerausmahdollisuudesta.