Vesihuoltoverkostoon liittyminen


Sivulla on ohjeet kiinteistön liittämisestä Kemin Energia ja Vesi Oy:n vesihuoltoverkostoihin ja Kemin kaupungin hulevesiviemäriin.

Liittymishakemukset

Liittyjä hakee Kemin Energia ja Vesi Oy:ltä liittymislausuntoa  erillisillä hakemuksilla vesihuoltolaitokseen sekä kaupungin hulevesiviemäriin liittämisestä. Liittymishakemuksiin tulee merkitä kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten kerrosalaneliöt ja käyttötarkoitus.

Voit tehdä liittymishakemuksen sähköisesti alla olevasta linkistä. Samalla hakemuksella voit hakea myös sähkö -ja/tai kaukolämpöliittymää.

Hakemus verkostoihin liittymisestä

Liittymislausunnot

Liittymishakemuksen saatuaan Kemin Energia ja Vesi Oy laatii liittymislausunnot, jolla liittyjälle annetaan tietoja liittymiskohdista vesi- ja viemärijohtojen runkoverkostoihin, viemärien korkeuksista, padotuskorkeuksista ja vesijohtoverkon painetiedoista. Liittymislausunnot toimitetaan asiakkaalle kirjeitse tai sähköpostitse noin kahden viikon kuluessa liittymishakemuksen jättämisestä. Asiakas toimittaa liittymislausunnot LVI-suunnittelijalleen.

Vesi- ja viemärisuunnitelma (KVV-suunnitelma)

LVI-suunnittelija laatii edellisten tietojen pohjalta kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat, jotka tulee tehdä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, asetusten ja ohjeiden mukaisesti. LVI-suunnittelijalla tulee olla riittävä koulutus ja kokemus rakennushankkeen vaativuuden mukaan.

Lisätietoja liittymisestä:

Mikko Heinineva
suunnittelupäällikkö
(016) 259 672, 0400 226732

Asiakaspalvelu
020 742 8205

Liittymissopimus

Liittyjän ja Kemin Energia ja Vesi Oy:n kesken tehdään kirjallinen liittymissopimus vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoon liittymisestä, jonka liitteenä on liittymislausunto. Liittymissopimuksessa määritellään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut ja muut mahdolliset ehdot. Liittymissopimuksen tekemiseksi Kemin Energia ja Vesi Oy:n kanssa liittyjä ottaa yhteyttä asiakaspalveluun puhelimitse 016 259657 tai sähköpostitse asiakaspalvelu(a)kenve.fi.

Sopimus voidaan postittaa allekirjoitettavaksi liittyjälle, se voidaan allekirjoittaa sähköisesti Visma Sign-palvelulla tai paikan päällä Kemin Energia ja Vesi Oy:n asiakaspalvelussa (Kalkkinokantie 5). Sopimuksen allekirjoittaa aina kiinteistön omistaja/omistajat.

Liitostyö

Asennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin KVV-työnjohtaja on hyväksytty. Ennen asennustöiden aloittamista:

  • KVV-suunnitelmat pitää olla toimitettu Kemin kaupungin rakennusvalvontaan
  • KVV-asennustöille pitää olla viranomaisen hyväksymä KVV-työnjohtaja, jonka tulee täyttää ympäristöministeriön asettamat pätevyysvaatimukset
  • KVV-työnjohtajan hyväksymiseen liittyviä hakemuskaavakkeita saa Kemin kaupungin rakennusvalvonnasta ja rakennusvalvonnan www-sivuilta.

Lisätietoja:

Rakennusvalvonta
Mika Tiiro
Rakennustarkastaja
0400 698847

Kun KVV-suunnitelmat on toimitettu, KVV-työnjohtaja on hyväksytty, liittymissopimus Kemin Energia ja Vesi Oy:n kanssa tehty ja liittymismaksu maksettu, voi rakentaja tehdä työtilauksen tonttijohdon liitostyöstä ja vesimittarin asennuksesta.

Työtilaukset:

Satu Ajanki
verkostoinsinööri
040 823 0997

Jäte- ja hulevesiviemärin liitostyön rakentaja tilaa maanrakennusurakoitsijalta tai tekee itse.

Rakennusvalvonnan lomakkeet (kemi.fi)