Vesihuoltoverkostoon liittyminen


Sivulla on ohjeet kiinteistön liittämisestä Kemin Energia ja Vesi Oy:n vesihuoltoverkostoihin ja Kemin kaupungin hulevesiviemäriin.

Liittymishakemukset

Liittyjä hakee Kemin Energia ja Vesi Oy:ltä liitoskohtalausuntoa erillisillä hakemuksilla vesihuoltolaitokseen sekä kaupungin hulevesiviemäriin liittämisestä. Liittymishakemuksiin tulee merkitä kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten kerrosalaneliöt ja käyttötarkoitus.

Liittymishakemukset voi ladata alla olevista linkeistä tai sen voi hakea Kemin Energia ja Vesi Oy:n asiakaspalvelusta (Kalkkinokantie 5) tai Kemin kaupungin rakennusvalvonnasta (Valtakatu 26, 5. kerros).

Täytetty liittymishakemus lähetetään sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen suunnittelu.vesi(a)kenve.fi tai tulostettuna osoitteeseen:

Kemin Energia ja Vesi Oy/Liittymishakemus
Kalkkinokantie 5
94720 Kemi

Lomake vesihuoltolaitokseen liittämisestä (pdf)
Lomake hulevesiviemäriin liittämisestä (pdf)

Liitoskohtalausunnot

Liittymishakemuksen saatuaan Kemin Energia ja Vesi Oy laatii liitoskohtalausunnot, jolla liittyjälle annetaan tietoja liittymiskohdista vesi- ja viemärijohtojen runkoverkostoihin, viemärien korkeuksista, padotuskorkeuksista ja vesijohtoverkon painetiedoista. Liitoskohtalausunnot toimitetaan asiakkaalle kirjeitse tai sähköpostitse noin kahden viikon kuluessa liittymishakemuksen jättämisestä. Asiakas toimittaa liitoslausunnot LVI-suunnittelijalleen.

Vesi- ja viemärisuunnitelma (KVV-suunnitelma)

LVI-suunnittelija laatii edellisten tietojen pohjalta suunnitelmat, joiden tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman KVV-laitteistoja koskevia määräyksiä, osa D1. Suunnitelmat tulee laatia hyväksyttävin LVI-piirrosmerkein D4: n mukaan. LVI-suunnittelijalla tulee olla riittävä koulutus ja kokemus rakennushankkeen vaativuuden mukaan, RakMK A2.

Lisätietoja liittymisestä:

Mikko Heinineva
suunnittelupäällikkö
(016) 259 672, 0400 226732

Asiakaspalvelu
020 742 8205

Liittymissopimus

Liittyjän ja Kemin Energia ja Vesi Oy:n kesken tehdään kirjallinen liittymissopimus vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoon liittymisestä, jonka liitteenä on liitoskohtalausunto. Liittymissopimuksessa määritellään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut ja muut mahdolliset ehdot. Liittymissopimuksen tekemiseksi Kemin Energia ja Vesi Oy:n kanssa liittyjä ottaa yhteyttä asiakaspalveluun puhelimitse 016 259657 tai sähköpostitse asiakaspalvelu(a)kenve.fi.

Sopimus postitetaan allekirjoitettavaksi liittyjälle tai se voidaan allekirjoittaa myös Kemin Energia ja Vesi Oy:n asiakaspalvelussa (Kalkkinokantie 5). Sopimuksen allekirjoittaa aina kiinteistön omistaja/omistajat.

Liitostyö

Asennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin KVV-työnjohtaja on hyväksytty. Ennen asennustöiden aloittamista:

  • KVV-suunnitelmat pitää olla toimitettu Kemin kaupungin rakennusvalvontaan
  • KVV-asennustöille pitää olla viranomaisen hyväksymä KVV-työnjohtaja, jonka tulee täyttää ympäristöministeriön asettamat pätevyysvaatimukset. RakMK A1.
  • KVV-työnjohtajan hyväksymiseen liittyviä hakemuskaavakkeita saa Kemin kaupungin rakennusvalvonnasta ja rakennusvalvonnan www-sivuilta.

Lisätietoja:

Rakennusvalvonta
Mika Tiiro
Rakennustarkastaja
0400 698847

Kun KVV-suunnitelmat on toimitettu, KVV-työnjohtaja on hyväksytty, liittymissopimus Kemin Energia ja Vesi Oy:n kanssa tehty ja liittymismaksu maksettu, voi rakentaja tehdä työtilauksen tonttijohdon liitostyöstä ja vesimittarin asennuksesta.

Työtilaukset:

Satu Ajanki
verkostoinsinööri
040 823 0997

Jäte- ja hulevesiviemärin liitostyön rakentaja tilaa maanrakennusurakoitsijalta tai tekee itse.

Rakennusvalvonnan lomakkeet (kemi.fi)