Sähkönjakeluhäiriö 2.11.2020

- Vika- ja huoltotiedotteet

Sähkönjakeluhäiriö alkoi klo 14:15 ja loppui kaikkien osalta 14:55. Pahimmillaan häiriön piirissä oli 1332 asiakasta (Karjalahti, Tervaharju, Kivikko, Ristikangas, Kivikangas, Nauska, Sotisaari ja Kuivanuoro).

Häiriö aiheutui puusta joka kaatui suoraan johtimiin. Kyseinen johtokatu on tarkoitus 2021 korvata maakaapelilla.

Kiitoksia asiakkaalle joka nopeutti vian paikannusta ja ilmoitti suunnan missä välähteli.

Pahoittelemme häiriötä