Sähkön siirtohinnat 1.1.2019

- Uutiset

Kemin Energia ja Vesi Oy on viimeksi muuttanut verottomia sähkönsiirtohintoja vuonna 2012. Verollisiin asiakashintoihin on kuitenkin tullut veromuutoksia, sillä valtiolle tilitettävä arvonlisävero on noussut vuoden 2013 alussa ja vuosina 2014 ja 2015 valtio on korottanut siirtohintojen yhteydessä perittävää sähköveroa.

Tällä hetkellä siirtohintojen maksukertymästä 29 prosenttia koostuu kiinteistä maksuista ja 71 prosenttia on energiamaksujen osuutta. Verkkotoiminnan kustannuksista kuitenkin kaksi kolmasosaa on kiinteitä ja asiakkaiden sähkönkäytön muutoksista riippumattomia. Tästä syystä verkkoyhtiöt ovat valtakunnallisesti viime vuosina kohdistaneet maksujaan enemmän kiinteiden maksujen suuntaan. Lähialueen pohjoissuomalaisten verkkoyhtiöiden kiinteiden maksujen osuudet vaihtelevat liki 40 prosentista 50 prosenttiin.

Kemin Energia ja Vesi Oy muuttaa sähkönsiirtomaksujaan 1.1.2019 alentamalla energiamaksuja 5 prosenttia ja korottamalla kiinteitä maksuja 15 prosenttia, jolloin kiinteiden maksujen osuudeksi tulee 34 prosenttia. Muutoksen jälkeen siirtomaksutuottojen kokonaiskertymä säilyy ennallaan, mutta yksittäisten asiakkaiden maksut voivat muuttua hieman asiakkaan sähkönkäytöstä riippuen.

Muutoksen jälkeenkin Kemin Energia ja Vesi Oy:n sähkönsiirtomaksut ovat Energiaviraston julkaiseman valtakunnallisen hintatilaston halvimmassa kolmanneksessa ja ovat asiakastyypistä riippuen 12 – 19 prosenttia alle hintatilaston keskiarvon.

Sähkönsiirtohinnasto 1.1.2019 alkaen