Suojaa vesimittarisi ja putkesi jäätymiseltä

- Uutiset

Talviaikaan on tärkeää huolehtia vesimittarin ja vesiputkien suojaamisesta jäätymiseltä.

Varmista, että vesimittaritilan lämpötila pysyy vähintään +5 asteessa. On huomioitava, että vaikka metrin korkeudella olisi lämmintä, lattian tasossa voi olla pakkasta tuuletusluukun tai oven unohduttua auki.

Jos vesimittari kuitenkin pääsee jäätymään varotoimenpiteistä huolimatta, sulje välittömästi vedentulo vesimittariventtiilistä ja ota yhteys Kenveen.

Veden vikapäivystys
020 690 141

Jäätynyt tai rikkoutunut vesimittari tulee vaihtaa ainoastaan Kenven toimesta. Vesimittarin jäätymisestä johtuvat kustannukset maksaa kiinteistön omistaja Kenven palveluhinnaston mukaisesti.