Viemärien tutkimuksia Syväkankaalla ja Takajärvellä

- Uutiset

Kemin Energia ja Vesi Oy suorittaa Kulmankyläntiellä, Kivalontiellä ja Takajärventiellä viemärien tutkimuksia 11.10.2021 alkavalla viikolla. Tutkimuksella selvitetään kiinteistöjen hulevesiliittymiä. Selvityksen tavoitteena on selvittää mitkä kiinteistöt johtavat hulevesiä jätevesiviemäriin. Tutkittaville kiinteistöille tiedotetaan tarkempi tutkimusajankohta tekstiviestillä ennen tutkimusta.

Tutkimuksia tehdään myös savukokeena, jossa kadulla olevaan viemäriin puhalle­taan savua. Savun purkautumispaikat paljastavat jos jätevesiviemäriin johdetaan ränni-, piha- ja salaojakaivojen vesiä. Käytettävä savu on kylmää ns. dis­ko­savua ja se ei ole myrkyllistä tai tahraavaa, ja se haihtuu ilmaan nopeasti kokeen suorittamisen jälkeen. Tutkimuksen aikana yhtiön tutkimushenkilöstö liikkuu kiinteistöjen pihoilla teke­mäs­sä havain­toja savun pur­kautumispaikoista.

Kemin Energia ja Vesi Oy kehottaa kiinteistöjen omistajia tarkistamaan ennen tutkimusta, että viemärin vesilukoissa lattiakaivoissa ja lavuaarien alla on vettä ennen tutkimuksen suori­tusta. Lisäksi pyydämme ilmoittamaan, jos kiinteistössä on käynnissä viemäritöitä, joiden yhteydessä vesilukot on poistettu käytöstä.

Ilmoitukset kiinteistöjen viemäritöistä ja lisätietopyynnöt voi osoittaa sähköpostitse osoitteeseen suunnittelu.vesi@kenve.fi ja puhelimitse päivisin numeroon 040 593 6012

Tiedotamme tutkimusten tulokset kiinteistöille tutkimusten jälkeen. Hulevesien johtaminen on nykyään lain mukaan kiellettyä ja kiinteistöille, jotka johtavat hulevesiä jätevesiviemäriin, tullaan antamaan hulevesien erottelukehotus sekä ohjeistusta hulevesien erottelun suorittamiseksi.