Viemärien savututkimus Sauvosaaressa syksyllä 2017

- Uutiset

Kemin Vesi Oy suorittaa Sauvosaaren kaupunginosassa 18.8.2017 alkaen viemärien savututkimusta, jolla selvitetään kiinteistöjen hulevesiliittymiä. Selvityksen tavoitteena on selvittää mitkä kiinteistöt johtavat hulevesiä jätevesiviemäriin. Tutkimus on jatkoa aikaisemmille tutkimuksille ja nyt jatketaan Sauvosaarenkadulta Hahtisaarenkatua kohti. Tutkittavien katujen kiinteistöille tiedotetaan tarkempi tutkimusajankohta tekstiviestillä ennen tutkimusta.

Kemin Vesi Oy kehottaa kiinteistöjen omistajia tarkistamaan ennen tutkimusta, että viemärin vesilukoissa lattiakaivoissa ja lavuaarien alla on vettä ennen tutkimuksen suoritusta. Lisäksi Kemin Vesi Oy pyytää ilmoittamaan Kemin Vesi Oy:lle, jos kiinteistössä on käynnissä viemäritöitä, joiden yhteydessä vesilukot on poistettu käytöstä. Otamme myös mielellämme vastaan ns. hiljaista tietoa kiinteistöjen pihoilla sijaitsevista putkistoista sekä niitä koskevia piirustuksia.

Tutkimus tehdään savukokeena, jossa kadulla olevaan viemäriin puhalletaan savua. Savun purkautumispaikkojen perusteella selvitetään mihin viemäriin kiinteistöjen ränni-, piha- ja salaojakaivot on kytketty. Käytettävä savu on kylmää ns. diskosavua ja se ei ole myrkyllistä tai tahraavaa, ja se haihtuu ilmaan nopeasti kokeen suorittamisen jälkeen. Tutkimuksen aikana vesiyhtiön tutkimushenkilöstö liikkuu kiinteistöjen pihoilla tekemässä havaintoja savun purkautumispaikoista.

Ilmoitukset kiinteistöjen viemäritöistä ja lisätietopyynnöt voi osoittaa sähköpostitse osoitteeseen suunnittelu@keminvesi.fi ja puhelimitse numeroon 0400-226732.

Kemin Vesi Oy tiedottaa tutkimusten tulokset kiinteistöille tutkimusten jälkeen.