Kemin Energia ja Vesi Oy

Kemin Energia ja Vesi Oy on Kemin kaupungin omistama monialayritys, jonka toimialana ovat sähkön siirto, kaukolämmön tuotanto ja myynti sekä vesihuolto. Yhtiön palveluksessa on 60 energia- ja vesialan ammattilaista.

Yhtiön liikevaihto on 22 miljoonaa euroa ja tase 74 miljoonaa euroa.

Sähkönsiirto

Toimittamme Kemin kaupungin alueella 15.000 asiakkaalle sähköä yhteensä 170 miljoonaa kilowattituntia.

Kaukolämpö

Tuottamamme ja toimittamamme kaukolämpö lämmitetään 3,7 miljoonaa rakennuskuutiometriä, joiden lämmönkäyttö on yhteensä 160 miljoonaa kilowattituntia. Puolet kemiläisistä asuu taloissa, joihin Kemin Energia ja Vesi Oy toimittaa kaukolämmön. Kaukolämpö tuotetaan kotimaisilla lähialueiden polttoaineilla; turpeella ja puulla. Asiakkaille toimitetusta lämmöstä yli puolet on hiilineutraalia

Vesihuolto

Vesihuoltopalvelut huolehtii vedenjakelusta, jätevesien johtamisesta ja puhdistamisesta. Asiakkaille jaetaan hyvälaatuista vettä 1,3 miljoonaa kuutiometriä.

Laatusertifikaatti

Kemin Energia ja Vesi Oy:n liiketoiminnoilla on standardin ISO 9001:2015 mukainen laatusertifikaatti.

Arvot

Vastuullisuus
Jatkuva parantaminen
Kumppanuus
Palveluhenkisyys

Osakkuudet

Kemin Energia ja Vesi Oy on osakkaana Lapin Sähkövoima Oy:ssä, Pohjois-Suomen Voima Oy:ssä ja Pohjois-Suomen Energiatieto Oy:ssä.