Kemin Sähköosakeyhtiö perustetaan

Vuonna 1912 pankinjohtaja Edvard Hirmun johdolla perustettiin Kemin Sähköosakeyhtiö. Yhtiön perustajat olivat kemiläisiä yksityishenkilöitä, mutta muutamaa vuotta myöhemmin myös Kemin kaupunki ja Kemin maalaiskunta tulivat yhtiön osakkaiksi. Sähköyhtiön tarvitsema sähkö saatiin Mansikkanokalla sijainneen Kemin Sahaosakeyhtiön höyrykoneen pyörittämästä generaattorista. Sähköyhtiön ensimmäiset asiakkaat olivat Sauvosaaressa ja käyttivät sähköä valaistukseen. Yhtiön toiminnan alusta alkaen Kemin kaupunki osti sähköä katujen ja koulujen valaistukseen. Varsin pian Kemin Sähköosakeyhtiö rakensi verkostoaan Kemin kaupungin alueen lisäksi Kemin maalaiskuntaan, Tervolaan, Kaakamoon ja Simoon.

Vanha Kemin kaupungin sähkölaitoksen mainos.

1930-luvulla Kemin Sähköosakeyhtiön talous joutui vaikeuksiin ja suurimmaksi osakkaaksi tullut Kemin kaupunki alkoi vaatia, että yhtiö luopuu maaseutuverkoistaan. Tämän seurauksena Kemin Sähköosakeyhtiö myi Tervolan sähköverkon Tervolan kunnalle vuonna 1938. Samana vuonna verotuksellisista syistä johtuen Kemin kaupunginvaltuusto päätti ryhtyä toimiin yhtiön kunnallistamiseksi. Sen seurauksena Kemin Sähköosakeyhtiön yhtiökokous päätti purkaa yhtiön ja myydä sen omaisuuden Kemin kaupungille. Kemin Sähköosakeyhtiön viimeisenä toimintavuonna 1938 sähköä myytiin 814.000 kilowattituntia.

Kunnallinen sähkölaitos aloittaa toimintansa

Vuoden 1939 alussa Kemin kaupungin sähkölaitos ryhtyi jatkamaan siitä, mihin Kemin Sähköosakeyhtiö päätti 26 vuotta kestäneen toimintansa. Sähkölaitos jatkoi maaseutuverkoista luopumista sodan jälkeen, kun vuonna 1949 verrattain laajat verkostot Kemin maalaiskunnassa ja Alatornion kunnan Kaakamon kylässä myytiin Kemin maalaiskunnalle ja Tornionlaakson Sähkö Oy:lle. Vuonna 1952 sähkölaitos luopui viimeisestä maaseutuverkosta myymällä Simon verkot Rantakairan Sähkö Oy:lle. Tämän jälkeen Kemin kaupungin sähkölaitos keskittyi pelkästään kemiläisten sähköasioiden hoitamiseen. Sodan jälkeinen aika oli sähkölaitokselle voimakkaan kasvun aikaa. Sähkönkäyttö kasvoi 1950-luvun puoliväliin mennessä lähes kymmenkertaiseksi verrattuna sotaa edeltäneeseen aikaan, sillä vuonna 1954 sähköä myytiin 7 miljoonaa kilowattituntia. Kasvu jatkui myös seuraavilla vuosikymmenillä ja myyntimäärät olivat vuonna 1968 44 miljoonaa kilowattituntia, vuonna 1975 75 miljoonaa kilowattituntia ja vuonna 1985 121 miljoonaa kilowattituntia.

Vuonna 1975 Kemin kaupungin sähkölaitos aloitti kaukolämpötoiminnan, joka on kasvanut siinä määrin, että kaukolämpö on tällä hetkellä kaupungin suosituin lämmitysmuoto. Kaukolämmön myötä sähkölaitoksen nimi muutettiin vuonna 1980 Kemin kaupungin energialaitokseksi.

Kemin Energia Oy perustetaan

Kemin kaupunki harjoitti energialaitostoimintaa 61 vuotta, kunnes se vuonna 1999 päätti perustaa Kemin Energia Oy- nimisen osakeyhtiön ja myydä harjoittamansa liiketoiminnan sille. Kemin Energia Oy aloitti toimintansa vuoden 2000 alussa. Vuonna 2001 Oulun Energia, Tornion kaupungin energialaitos, Keminmaan Energia Oy, Tervolan kunnan sähkölaitos ja Kemin Energia Oy perustivat alueellisen sähkönmyyntiyhtiön, Oulun Sähkönmyynti Oy:n, jolle ne siirsivät sähkönmyynnin asiakassuhteensa. Kemin Energia Oy on näin yhteistyössä energiayhtiöiden kanssa, joiden alueella sen edeltäjä Kemin Sähköosakeyhtiö aikanaan aloitti sähköistämisen.

Kaukolämpö siirtyi omaan lämmöntuotantoon

Kemin Energia Oy:n 32 megawatin turvetta ja puuta polttoaineenaan käyttävä lämpökeskus valmistui syksyllä 2006, ja yhtiö alkoi tuottaa kaiken asiakkaiden tarvitseman kaukolämmön. Lämpökeskuksessa on 7,5 megawatin savukaasujen pesu- ja lämmön talteenottolaitteisto, joka takaa lämpökeskukselle pienet päästöt ja korkean hyötysuhteen. Lämpökeskuksen polttoaineet tulevat alle sadan kilometrin päästä ja polttoaineen nosto ja kuljetukset ovat synnyttäneet lähialueelle uusia työpaikkoja.

100 vuotta sähköä elämään

Vuonna 2012 Kemin Energia Oy oli toimittanut kemiläisille sähköä 100 vuoden ajan. Sähkön käyttömuodot ovat sadassa vuodessa laajentuneet, mutta edelleen alkuvuosien käyttötavat valaistus ja voimansaanti ovat hyvin vahvasti mukana.

40 vuotta kaukolämpöä kemiläisille

Vuonna 2015 Kemin Energia Oy:n kaukolämpötoiminta saavutti 40 vuoden iän. Tällä hetkellä puolet kemiläisistä asuu taloissa, joihin Kemin Energia Oy toimittaa kaukolämmön.

Uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa asiakkaille

Kemin Energia Oy:llä on ollut 1990-luvulta saakka omistuksessaan pieni määrä Kemijoen uusiutuvaa vesivoimaa, joka vastaa noin kymmenettä osaa sähköasiakkaiden vuotuisesta sähkön tarpeesta. Vuonna 2015 yhtiö hankki kaukolämmön tuotannon tarpeisiin 30 kilowatin aurinkovoimalan, joka sijoitettiin polttoainevaraston katolle.

Tällä hetkellä yhtiön asiakkaille toimittamasta kaukolämmöstä 99 prosenttia tuotetaan kotimaisilla lähialueelta hankituilla polttoaineilla, joista 55 prosenttia on uusiutuvia ja hiilineutraaleja. Valtakunnallisesti vain kolmannes kaukolämmöstä on hiilineutraalia.

Kemin Energia-konserni syntyi

Kemin Energia Oy osti Kemin kaupungilta Kemin Vesi Oy:n osakekannan, ja vuoden 2016 alussa aloitti toimintansa Kemin Energia-konserni, joka on vahvasti mukana kaikkien kemiläisten arjesta tuottamalla välttämättömyyspalvelut: puhtaan veden, jätevesien johtamisen ja käsittelyn, sähkön toimittamisen, lämmön tuotannon ja myynnin.

Konsernin syntymisen myötä Kemin Energia Oy muutti nimensä Kemin Energia ja Vesi Oy:ksi.

80 vuotta vedenjakelua kemiläisille

Kemin Energia Oy osti Kemin kaupungilta Kemin Vesi Oy:n osakekannan, ja vuoden 2016 alussa aloitti toimintansa Kemin Energia-konserni, joka on vahvasti mukana kaikkien kemiläisten arjesta tuottamalla välttämättömyyspalvelut: puhtaan veden, jätevesien johtamisen ja käsittelyn, sähkön toimittamisen, lämmön tuotannon ja myynnin.

Energia- ja Vesiliiketoiminnat sulautuvat yhteen vuoden 2020 alusta alkaen

Vesiyhtiö sulautuu tytäryhtiösulautumisena emoyhtiöönsä Kemin Energia ja Vesi Oy:hyn 1.1.2020.

Sulautumisessa yhtiön toiminnat ja omaisuus yhdistyvät. Sulautumisen tavoitteena on toimintojen sujuvoittaminen.

Tänään Kemin Energia-konsernin kokonaisliikevaihto on 22 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on 66 energia- ja vesialan ammattilaista. Konserni toimittaa sähköä 15.000 asiakkaalle yhteensä 160 miljoonaa kilowattituntia. Konsernin toimittamalla kaukolämmöllä lämmitetään yhteensä 3,7 miljoonaa rakennuskuutiometriä, joiden lämmönkäyttö on yhteensä 150 miljoonaa kilowattituntia. Konserni toimittaa puhdasta vettä 1,3 miljoonaa kuutiometriä 5300 asiakkaalleen. Jätevesiä johdetaan ja käsitellään 5000 kiinteistöstä yhteensä 1,2 miljoonaa kuutiometriä.

Kemin Energia ja Vedellä on standardin ISO 9001:2015 mukainen laatusertifikaatti.