Ilmoita väärinkäytöksestä

Kemin Energia ja Vesi tarjoaa työntekijöilleen, kumppaneilleen ja asiakkailleen EU:n Whistleblow-direktiivin mukaisen ilmoituskanavan, jonka avulla voi ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä ja epäeettisestä toiminnasta.
Ilmoituskanavan tarkoituksena on varmistaa, että epäilykset mahdollisista väärinkäytöksistä tai toimintaperiaatteiden rikkomisista tulevat yhtiön tietoon ja että korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä. Tämän toimintatavan myötä Kemin Energia ja Vesi pystyy edistämään hyvää hallintotapaa ja vastuullisuutta toiminnassaan.

Väärinkäytösilmoituksen voi jättää omalla nimellään tai täysin anonyymisti. Epäilysten tueksi ei tarvitse esittää todisteita, mutta ilmoitukset tulee tehdä hyvässä uskossa. On tärkeää muistaa, että tahallisesti virheellisten ilmoitusten jättäminen on kiellettyä ja saattaa johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin. Saapuneita väärinkäytösilmoituksia yhtiössämme käsittelee Mikko Kangasniemi ja Maarit Niemelä. Heidän vastuullaan on ilmoitusten asianmukainen, luottamuksellinen käsittely ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen.

Mikäli ilmoittaja jättää nimensä ja yhteystietonsa,  on Kemin Energia ja Vesi velvollinen kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksesta tiedottaa ilmoittajaa mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä. Mikäli ilmoitus jätetään nimettömänä, ilmoitusvelvollisuutta ei ole. Molemmissa tapauksissa väärinkäytösepäilyt selvitetään tarkasti.

Kanava ei tallenna tietoja, joiden perusteella viestin lähettänyt henkilö olisi mahdollista tunnistaa ellei ilmoittaja itse anna yhteystietojaan. Ilmoituksia käsittelevät vain määrätyt, edellä nimetyt henkilöt.

Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen tai reklamointiin.


    Ilmoitus väärinkäytösepäilystä

    Whistleblow-luokka, jota ilmoitus koskee (pakollinen)