Kaukolämmön hinnasto


Lämmön hinta muodostuu kahdesta osasta; energiamaksusta ja kiinteästä osasta eli perusmaksusta. Energiamaksu on sidottu pääosin turpeen ja puun hintaan, mutta osin myös polttoöljyn hintaan. Perusmaksu lasketaan tilatun vesivirran (tehon) mukaan. Kaukolämpöön liittymisestä perimme liittymismaksun, joka lasketaan tilatun vesivirran perusteella.

Kaukolämmön hinnasto (pdf)

Palveluhinnasto (pdf)

Vihreä kaukolämpö

Kaukolämmön asiakas voi halutessaan valita käyttöönsä Vihreän kaukolämmön, jonka hinta on energianhinta +1 €/MWh. Vihreä kaukolämpö laskutetaan asiakkaan käyttämän lämpöenergian mukaan etäluettavan energiamittarin tuntilukemiin perustuen.

Lue lisää Vihreästä kaukolämmöstä

Sopimus- ja toimitusehdot

Kaukolämmön yleiset sopimusehdot (T1/2021 pdf)

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).