Sähkön siirto


Sähkönsiirron ostat aina paikalliselta verkkoyhtiöltä ja sähköenergian vapaasti valitsemaltasi myyjältä. Solmimalla sähkönostosopimuksen valitsemasi sähkönmyyjän kanssa, astuu sähkönsiirtosopimus samanaikaisesti voimaan sähköverkkoyhtiön kanssa. Paikallinen sähköverkkoyhtiö hoitaa sähkön mittauksen ja ilmoittaa mittarilukemat sähkönmyyjille.
Energiaviraston sahkonhinta.fi -palvelusta saat lisää tietoa sähkösopimustyypeistä ja sähkön kilpailuttamisesta. Palvelun kautta löydät myös kaikki omalla alueellasi voimassa olevat sähkönmyyntitarjoukset ja voit kilpailuttaa oman sähkösopimuksesi.

Sähkönkäytön mittalaitteilla (kilowattituntimittareilla) mitataan jakeluverkon kautta asiakkaille siirretyn sähköenergian määrää. Mittauksen käytännön toteutus riippuu aina valitsemastasi siirtotariffista. Mittauksen rakenteeseen ei vaikuta se, keneltä ostat sähköenergiasi.

Mittaritoimistomme huolehtii sähkömittausten asentamisesta ja huoltamisesta, mittareiden luvusta, taseselvityksestä ja sähkönlaadun mittauksista.

Kemin Energia ja Vesi Oy:llä ei ole omaa sähköntuotantoa jakelualueellaan. Valtakunnan sähköverkon kautta hankkimamme sähkö siirretään asiakkaille joko 20 kV:n tai tavallisimmin 0,4 kV:n jännitteellä.

Huolehdimme siitä, että asiakkaamme liitetään sähköverkkoon sujuvasti ja turvallisesti. Suunnittelemme ja rakennamme sähköverkon ottamalla huomioon asiakkaidemme tämänhetkiset ja tulevat tarpeet. Korkean laadun takeena on osaava, kokenut ja ammattitaitoinen henkilöstömme. Sähkönjakelun turvaamiseksi meillä on ympärivuorokautinen päivystyspalvelu.

Annamme kaivutöiden suorittajille tietoja kaapeleiden ja lämpöputkien sijainnista ja käymme tarvittaessa paikantamassa ne maastossa.

Tärkeä tietää sähkönjakelusta -esite vuodelta 2020 (pdf)