Sähkövero


Asiakkaana maksat sähkön siirtomaksujen yhteydessä sähköveroa, joka muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta.
Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen eri luokkaan. Sähköveroluokkaan 1 kuuluu normaalisti kaikki sähkönkäyttäjät. Sähköveroluokkaan 2 on mahdollista päästä, kun yritys täyttää tietyt kriteerit.

Sähköveroluokka 1

Sähköveroluokkaan 1 kuuluu suurin osa sähkönkäyttäjistä, kuten yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakentaminen sekä palvelutoiminta.

Sähköveroluokka 2

Alempaa veroa (II-veroluokka) maksetaan

  • teollisuudessa,
  • konesaleissa
  • lämpöpumpuissa, sähkökattiloissa tai geotermisten lämpölaitosten kiertovesipumpuissa
  • ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä

käytettävästä sähköstä.

Muu sähkö kuuluu korkeampaan I-veroluokkaan. Tästä tulee suorittaa ilmoitukset ja maksut verottajan Omaverossa palvelussa.
Lisätietoja sähköverosta

 

Sähköveroluokan muutos

Kaikkien teollisuusasiakkaiden ja ammattimaisten kasvihuoneviljelijöiden on tehtävä oikeudestaan alempaan sähköveroluokkaan kirjallinen ilmoitus (vakuutus) verkkoyhtiölle. Lähetä vakuutus osoitteeseen asiakaspalvelu@kenve.fi.

Vakuutus sähköveroluokka 2 kuulumisesta (pdf)

Valmisteveron palautusta voi hakea takautuvasti verottajalta (veroluokka 2 toimintaa ollut ennen ilmoitusta). Ohjeet hakemiseen löytyy verottajan sivuilta.