Sähkövero


Asiakkaana maksat sähkön siirtomaksujen yhteydessä sähköveroa, joka muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta.
Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen eri luokkaan. Sähköveroluokkaan 1 kuuluu normaalisti kaikki sähkönkäyttäjät. Sähköveroluokkaan 2 on mahdollista päästä, kun yritys täyttää tietyt kriteerit.

Sähköveroluokka 1

Sähköveroluokkaan 1 kuuluu suurin osa sähkönkäyttäjistä, kuten yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakentaminen sekä palvelutoiminta.

Sähköveroluokka 2

Sähköveroluokkaan 2 voivat kuulua valmistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset ja kasvihuoneviljelytilat. Teollisuuden sähköveron, veroluokan II, määritelmä muuttuu 1.1.2017. Siitä alkaen veroluokkaan II on oikeutettu myös TOL 2008 pääluokista myös B eli kaivostoiminta ja louhinta.
Lisätietoja sähköverosta: siirry Vero.fi -verkkosivuille

Jos sähkön loppukäyttäjä ja verkkoyhtiö eivät ole samaa mieltä käyttäjän oikeudesta veroluokan II sähköveroon, asiaa voi kysyä sitten Verohallinnon valmisteveroneuvonnasta (p. 029 497 154). Valmisteveroneuvonta ohjaa asian tarvittaessa asiantuntijalle ja mikäli tarpeen voidaan järjestää tapaaminen asian selvittämiseksi.

 

Sähköveroluokan muutos

Kaikkien teollisuusasiakkaiden ja ammattimaisten kasvihuoneviljelijöiden on tehtävä oikeudestaan alempaan sähköveroluokkaan kirjallinen ilmoitus (vakuutus) verkkoyhtiölle. Lähetä vakuutus osoitteeseen asiakaspalvelu@kenve.fi. Ilmoitathan vielä viestissä mistä asti haluat hakea taannehtivasti sähköveron muutosta. Sähkövero-oikaisua voi hakea kuluvalta ja kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta.

Vakuutus sähköveroluokka 2 kuulumisesta (pdf)