Hallitus

Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitukseen kuuluu seitsemän yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

Matti Kettunen, puheenjohtaja
Sari Auvinen
Kalle Helske
Jouko Juntunen
Sari Moisanen
Pirkko Pehkonen
Reijo Stark

Johtoryhmä

Anne Salo-oja, toimitusjohtaja
Petri Gyldén
Juha Hiltula
Jarmo Nousiainen
Jani Peurasaari

Organisaatio