Mitä tarkoitetaan hulevedellä ja miksi hulevesiviemäriin on liityttävä?


Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesiin luetaan myös perustusten kuivatusvedet eli ns. salaojavedet. Kemin Energia ja Vesi Oy:n yleisten toimitusehtojen mukaisesti kiinteistön tulee liittyä hulevesiviemäriin aina, jos hulevesiviemäri on alueelle rakennettu. Mikäli sekaviemäröintijärjestelmä muutetaan erillisviemäröinniksi (erillinen jätevesiviemäri ja erillinen hulevesiviemäri), on kiinteistö velvollinen erottelemaan hulevedet jätevesiviemäristä ja liittymään rakennettuun hulevesiviemäriin.

Erottelemattomat hulevedet voivat aiheuttaa tulvimisvaaraa muille kiinteistöille. Ne myös lisäävät puhdistettavan jäteveden määrää ja aiheuttavat jätevesien käsittelyssä prosessihäiriöitä. Lisäksi puhtaat vedet jätevedenpuhdistamolla aiheuttavat turhia kustannuksia ja rasittavat luontoa.