Mitä tarkoitetaan hulevedellä ja miksi hulevesiviemäriin on liityttävä?


Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesiin luetaan myös perustusten kuivatusvedet eli ns. salaojavedet. Kemin Energia ja Vesi Oy:n yleisten toimitusehtojen mukaisesti kiinteistön tulee liittyä hulevesiviemäriin aina, jos hulevesiviemäri on alueelle rakennettu. Mikäli sekaviemäröintijärjestelmä muutetaan erillisviemäröinniksi (erillinen jätevesiviemäri ja erillinen hulevesiviemäri), on kiinteistö velvollinen erottelemaan hulevedet jätevesiviemäristä ja liittymään rakennettuun hulevesiviemäriin.

Erottelemattomat hulevedet voivat aiheuttaa tulvimisvaaraa muille kiinteistöille. Ne myös lisäävät puhdistettavan jäteveden määrää ja aiheuttavat jätevesien käsittelyssä prosessihäiriöitä. Lisäksi puhtaat vedet jätevedenpuhdistamolla aiheuttavat turhia kustannuksia ja rasittavat luontoa.

Kemin kaupunginvaltuusto on päättänyt 25.9.2017, että hulevesiasioiden hoito siirretään Kemin Vesi Oy:ltä Kemin kaupungille 1.1.2018 alkaen, ja että samalla otetaan käyttöön kunnan hulevesimaksu kunnan hulevesijärjestelmän rahoittamiseksi. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kunnan hulevesimaksutaksan kokouksessaan 13.11.2017.

Hulevesihinnaston löydät Kemin kaupungin kotisivuilta.