Veden hinnasto

Sopimus- ja toimitusehdot

Perusmaksut

Perusmaksu määräytyy vesimittarin koon perusteella.

Liittymis- ja lisäliittymismaksu

Liittymismaksu on kertaluontoinen maksu, joka peritään kaikilta uusilta liittyjiltä. Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksut ovat pelkästään siirtokelpoisia ja niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Maksun määräytymiseen vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus, kerrosala ja palveluiden käyttö.

Yhtiö perii lisäliittymismaksua, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen. Lisäliittymismaksua peritään jos määräytymisperusteen muutos on vähintään 10 %.

Tonttijohtomaksut

Uusilta liittyjiltä peritään liittymismaksun lisäksi tonttijohtomaksu, jolla liittyjä ostaa tonttijohdot runkojohdosta tontin rajalle. Tonttijohtojen liitoskohta on runkojohtojen ja kiinteistöä palvelevien johtojen liitoskohta liitoskappale mukaan lukien.