Veden laatuhäiriöt

Joskus vedessä saattaa olla hetkellisesti ruskeaa tai mustaa väriä. Yleisimmin syynä on vesijohtoverkostosta tai kiinteistön omasta vesijohdosta peräisin olevien rauta- ja mangaanikerrostumien irtoaminen. Irtoaminen johtuu useimmiten siitä, että veden virtaussuunta on tilapäisesti muuttunut verkoston korjaus tai muutostöiden johdosta. Yleensä veden laatuhäiriö poistuu vettä juoksuttamalla.

Toinen harmiton veden väriin liittyvä ilmiö on lasiin lasketun veden hetkellinen samentuminen lasiin laskemisen jälkeen. Tällainen veden sameus johtuu ilmakuplista. Hanassa on usein sekoittaja tai poresuutin, joka sekoittaa ilmaa veteen. Kun pienet kuplat nousevat veden pinnalle, se näkyy samentuman ”nousemisena” kohti veden pintaa. Vesi kirkastuu yleensä nopeasti parin minuutin aikana.

Mikäli värivirheinen vesi ei muutu normaaliksi kohtuullisen juoksutuksen jälkeen tai vedessä on jotakin muuta laatuongelmaa, ota yhteyttä vikapäivystyksen.

Laatuhäiriötapauksissa Kemin Energia ja Vesi Oy ottaa tarvittaessa vesinäytteitä kiinteistöistä veden laadun varmistamiseksi.