Sulakkeen palaessa

Toimintaohjeet, kun asunnossa palaa sulake.

Pääsulakkeen vaihto

Pääsulakkeita on asennettu sähköliittymän suojaksi pääasiassa kiinteistön pääkeskukseen 1-3 kappaletta liittymän tyypistä riippuen.

Suuren kuormituksen aikana, esimerkiksi pakkaskautena saattaa pääsulakkeen läpi kulkeva sähkövirta olla niin suuri, että sulake palaa, jolloin ainakin osa liittymästä jää sähköttömäksi. Pääsulakkeet ovat liittymäkohtaiset, minkä vuoksi niiden palaminen ei vaikuta muiden alueella olevien liittymien sähkönjakeluun.

Jos pääsulakkeet sijaitsevat kiinteistön sisällä sijaitsevassa pääkeskuksessa, asiakas voi vaihtaa ne itse sähköturvallisuusohjeita noudattaen. Opastusta sulakkeen vaihtoon saa vikapäivystysnumerosta 020 366 040.

Toistuva sulakkeen palaminen

Pääsulakkeen palamisen kovalla pakkasella aiheuttaa suuritehoisten sähkölaitteiden yhtäaikainen käyttö. Jos pääsulake palaa toistuvasti, on sähköliittymänne liian pieni tai kuormitus on jakautunut sulakkeille epätasaisesti. Jos uusi sulake palaa heti jännitteen tultua, on johtimissa tai jossain sähkökojeessa vika. Asian korjaamiseksi teidän tulisi kääntyä sähköurakoitsijan puoleen, joka samalla varmistaa pääkeskuksen valmiuden pääsulakkeiden suurentamiseen.

Pääsulakkeen suurentaminen

Liittymän pääsulakkeen suurentamisesta liittymissopimuksen mukaisella kokoalueella (esim. 25 A -> 35 A), peritään palveluhinnaston mukainen maksu.

Liittymän pääsulakkeen suurentamisesta seuraavaan liittymismaksuportaaseen veloitetaan liittymämaksu, joka on nykyisen ja uuden sulakekoon liittymismaksujen erotus.