Kemin jätevedessä ei jälkiä koronaviruksesta elokuussa

- Koronaviruksen jätevesiseuranta

Koronaviruksen esiintyminen jätevedessä saattaa olla varoitus tartuntojen lisääntymisestä – jätevesilöydösten määrä kasvoi kansallisesti elokuussa

Kemi on mukana THL:n hankkeessa, jossa tutkitaan koronaviruksen esiintymistä jätevesissä. Esiintymistä tutkitaan mittaamalla jätevesipuhdistamoille tulevista puhdistamattomista jätevesistä koronaviruksen RNA:ta eli geeniperimää. RNA-löydös jätevedessä kuvaa koronaviruksen esiintymistä viemäriverkoston piirissä olevissa kotitalouksissa.

Virusta on löydetty elokuun lopussa viidellä sellaisella paikkakunnalla, jolla löydöksiä ei ollut vielä kuun alussa. Elokuun loppupuolella toteutetuissa seurannoissa koronavirusta löytyi jätevedenpuhdistamoilta Jyväskylässä, Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Lappeenrannassa ja Kouvolassa.

Huomionarvoista on, että Kouvolan alueella koronatartuntoja ei oltu todettu henkilötestauksessa lainkaan näytteenottoa edeltäneen viiden viikon aikana. THL:n erikoistutkija Tarja Pitkäsen mukaan tämä on varoitusmerkki, jonka mukaan alueella voi olla tunnistamattomia tartunnan saaneita ja virusta kiertää alueen väestössä.

Lue lisää tutkimuksesta THL:n sivuilta.

THL tiivistää näytteenottoa syyskuun aikana kuukausiseurantaan osallistuvien jätevedenpuhdistamoiden jätevedestä. Myös Kemi kuuluu tähän tutkimusryhmään. Näytteenottojen tiivistämisellä pyritään havaitsemaan vielä tehokkaammin tartuntojen leviämistä alueilla , joilla niitä ei yksilötestauksella välttämättä olla todettu.

Lähde: THL