Halmeenkadun läpiajoliikenne suljetaan vesihuoltotyön vuoksi 28.9.2020 alkaen

- Vika- ja huoltotiedotteet

Kemin Energia ja Vesi Oy suorittaa maanantaina 28.9.2020 kello 7 alkaen vesihuoltotyötä Halmeenkatu 5:n kohdalla. Kaivutyön vuoksi joudutaan Halmeenkadun läpiajoliikenne katkaisemaan työmaan kohdalta. Kiinteistöille Halmeenkatu 3 ja 4 on kulkuyhteys Tuomelankadun suunnasta ja kiinteistöille Halmeenkatu 5 -19 Vainionkadun suunnasta. Pahoittelemme aiheutuvaa haittaa. Lisätietoja p. 020 690141


Vedenjakelukatkos Valtakadulla ja Kaivokadulla

- Vika- ja huoltotiedotteet

Vesijohtoverkoston korjaustyön vuoksi vedenjakelu joudutaan keskeyttämään tänään 24.9.2020 kello 9.30 alkaen kiinteistöiltä Valtakatu 43, Kaivokatu 1 ja Kaivokatu 3. Jakelukatkos kestää korjaustyön ajan, arviolta kello 15 saakka. Kehotamme varaamaan käyttövettä katkoksen ajaksi. Pahoittelemme aiheutuvaa haittaa. Lisätietoja p. 020 690141.


Kaivokatu – Valtakatu risteys suljetaan ajoneuvoliikenteeltä vesihuoltotyön vuoksi 23.9.2020 alkaen

- Vika- ja huoltotiedotteet

Kemin Energia ja Vesi Oy suorittaa vuosihuoltotyön Kaivokadun ja Valtakadun risteyksessä 23.9.2020 kello 7 alkaen. Työn vuoksi joudutaan ajoneuvoliikenne katkaisemaan Kaivokadun ja Valtakadun välillä. Kaivokadun kiinteistöille 1 – 4 on ajoneuvoliikenteen on kulkuyhteys Keskuspuistokadun suunnasta.

Valtakadun länsipuolen kevyen liikenteen väylä suljetaan työn ajaksi Etelärantakadun risteyksen ja Kaivokadun risteyksen väliseltä osuudelta. Kevyt liikenne ohjataan suojateiden kautta Valtakadun itäpuolen kevyen liikenteen väylälle. Pahoittelemme aiheutuvaa haittaa. Lisätietoja p. 020 690141.


Haukkarinkadun keittokehotus purettu

- Vika- ja huoltotiedotteet

Vettä ei tarvitse enää keittää Haukkarinkadulla. Saneeraustöiden yhteydessä maanantaina 21.9. sattuneen vesijohtoputkirikon korjauksen jälkeisenä varotoimenpiteenä annettu juomaveden keittokehotus on purettu. Vettä ei tarvitse enää keittää kiinteistöillä Haukkarinkatu 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ja Nällinkatu 3. Korjaustyön jälkeen otettujen vesinäytteiden tulokset on analysoitu ja vesijohtovesi täyttää kaikki talousveden laatuvaatimukset.

Pahoittelemme alueen kiinteistöille aiheutunutta häiriötä.

Lisätietoja p. 040 547 2536 / 040 016 8709


Tiedote vesihuoltotöiden aiheuttamasta Valtakadun liikennekatkosta

- Vika- ja huoltotiedotteet

Kemin Energia ja Vesi Oy:n vesijohto- ja viemärisaneeraustyömaan vuoksi Valtakadun eteläpää on ollut suljettu ajoneuvoliikenteeltä 4.8.2020 alkaen välillä Etelänväylän liikenneympyrä – Kaivokatu. Ajoneuvoliikenne pyritään palauttamaan normaaliksi viikon 35 alussa.

Ajoneuvoliikenteen katkosalue Sauvosaaressa

Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja

Urakoitsija: HV-Maanrakennus Oy p. 040 547 2536

Rakennuttaja: Kemin Energia ja Vesi Oy p. 040 547 2536