Koronan esiintyminen Kemin jätevedessä

- Koronaviruksen jätevesiseuranta

Kemin Energia ja Vesi on mukana THL:n hankkeessa, jossa kartoitetaan koronaviruksen esiintymistä Suomen jätevesissä. Esiintymistä tutkitaan mittaamalla puhdistamattomasta jätevedestä koronaviruksen RNA:ta eli geeniperimää.

Tutkimuksia on tehty huhtikuusta 2020 alkaen ja tähän mennessä tehdyissä tutkimuksissa Peurasaaren puhdistamolla käsiteltävistä Kemin ja SImon jätevesistä ei ole löytynyt koronavirusta. Näytteitä otetaan tällä hetkellä 2 viikon välein.

Alla olevasta linkistä pääset lukemaan THL:n julkaiseman, ajantasaisen tilanteen Kemin jäteveden tilasta koronaviruksen osalta.

THL:n jätevesiseurannan viikkoraportti