Päivitys vesihuoltotyön arvioituun kestoon Meripuistokadulla

- Uutiset

Kemin Energia ja Vesi Oy:n suorittamat vesihuoltotyöt Meripuistokadulla
jatkuvat alkuperäisarviota pitempään.

Työn aikana on tullut esille alkuperäistä suunnitelmaa enemmän saneerattavia rakenteita
ja tästä syystä työn arvioitu valmistumisaika muuttuu. Työ valmistuu viikon 42 aikana.

Töiden takia Meripuistokadun merelle päin kulkeva kaista joudutaan sulkemaan
ajoneuvoliikenteeltä työn ajaksi väliltä Keskuspuistokatu-Nahkurinkatu. Työalueelle
Meripuistokadun varteen ei myöskään voi pysäköidä ajoneuvoja.
Keskuspuistokatu 13 pihaan ajo on mahdollista vesihuoltotyön aikana Meripuistokadun
kautta, joitain lyhytkestoisia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Meripuistokatu 13 pihaan ajoa varten rakennetaan väliaikainen tie Sauvonsaarenkatu 8:n
pihan kautta. Tie on käytettävissä vesihuoltotyön valmistumiseen saakka.

Meripuistokatu 13:sta kohdalla oleva linja-autopysäkki poistetaan työn ajaksi käytöstä ja
korvaava linja-autopysäkki on kartan osoittamassa paikassa Nahkurinkadulla.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja:
Verkostoinsinööri Satu Ajanki p. 040 823 0997,
työajan ulkopuolella Vesiosaston
päivystäjä p. 020 690 141