Asiakkaiden kuuleminen sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta

- Uutiset

Energiavirasto on 2.11.2023 antanut sähkömarkkinalain muutosten perusteella jakeluverkon kehittämissuunnitelmia koskevan määräyksen. Tämän määräyksen myötä Kemin Energia ja Vesi Oy on laatinut sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman kahden vuoden ajanjaksolle.

Kehityssuunnitelman tehtävänä on avata  Kemin Energia ja Vesi Oy:n verkostostrategiaa asiakkailleen. Suunnitelma kertoo verkon nykytilasta, miten siihen on päästy ja millä ratkaisuilla verkkoa tullaan yleisesti parantamaan.

Anna meille palautetta 

Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta on järjestettävä asiakkaiden kuuleminen. Tämä on uudistuneen lainsäädännön mukanaan tuomaa kehitystä ja nyt sinulla on mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa jakeluverkkomme kehittymiseen. Kehittämissuunnitelmaan on mahdollista tutustua ja kommentoida
1.- 31.5.2024 välisenä aikana. Suunnitelma on laadittu Energiaviraston määräykseen perustuen.

Tutustu tästä kehittämissuunnitelmaamme

Halutessasi voit kommentoida suunnitelmaa. Kommenttisi voit osoittaa meille sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@kenve.fi otsikolla Kehittämissuunnitelma.