Ruutin paineviemärin saneerausurakka alkanut Ruutinrannalla

- Uutiset

Kemin Energia ja Vesi Oy teettää kevään ja kesän 2024 aikana Ruutin paineviemärin saneerausurakan. Rakennusurakka sijoittuu Ruutinrannanpuistoon Suvikujan ja Hahtisaarenkadun välisellä osuudella Leppäkadun ja Lukkarilankadun rannan puoleisten rivitalojen ja Ruutinrannanpolun väliselle puisto-osuudelle.

Paineviemärin rakentamisella on työn aikana vaikutuksia alueen kevyen liikenteen kulkujärjestelyihin. Meren rannan tuntumassa oleva puistopolku pysyy pääasiassa avoinna kevyen liikenteen kulkijoille, mutta poikkeavia järjestelyitä puistopolulla liikkumiseen joudutaan tekemään. Poikkeavat kulkujärjestelyt opastetaan liikennemerkein ja opastekyltein.

Urakan toteuttajaksi valittu Maansiirto Mykkälä Oy on aloittanut urakan valmistelevat työt 12.2.2024 ja varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät viikolla 9. Urakan aikataulun mukaisesti työt valmistuvat 31.10.2024 mennessä.

Kemin Energia ja Vesi Oy toivoo alueella liikkuvien ihmisten huomioivan työmaan sekä siihen liittyvät kulkujärjestelyjen muutokset.

Sijaintikartta Ruutin paineviemärin saneeraus


Kemin vedenjakelu toimii taas normaalisti

- Uutiset

Torstai -iltapäivällä 1.2. havaittu päävesijohdon vuoto aiheutti laajan vedenjakeluhäiriön lähes koko Kemin kaupungin alueella. Vedenjakelu keskeytyi tai vedenpaine heikkeni merkittävästi parin kolmen tunnin ajaksi. Vuotokohta löytyi Marttalan kaupunginosasta ja vuotokohta on saatu eristettyä. Tällä hetkellä vedenjakelu toimii normaalisti koko Kemin alueella. Putkirikon korjaustyöt jatkuvat tänään perjantaina.
Vuototilanteen seurauksena verkostossa voi olla ilmaa, joka näkyy vettä lasiin laskettaessa harmautena. Harmaus tai maitomainen samennus vedessä on ilmaa, joka purkautuu vedestä pieninä kuplina. Seistessään vesi kirkastuu alhaalta ylöspäin parissa minuutissa. Verkostoon syötettävän veden klooripitoisuutta on nostettu hiukan veden hygieenisyyden varmistamiseksi.  Vettä voi käyttää normaalisti kaikkiin käyttötarkoituksiin.

 


Veden keittokehotus Kemin eteläisissä kaupunginosissa päättynyt 8.12.2023 kello 12

- Vika- ja huoltotiedotteet

Vettä ei enää tarvitse keittää Pikku-Berliinissä, Hepolassa, Paavonkarissa, Lallinperällä ja Rytikarissa. Vesijohtovuodon korjauksen jälkeen otettujen vesinäytteiden tulokset on saatu analysoitua ja vesijohtovesi täyttää talousveden laatuvaatimukset. Pahoittelemme aiheutunutta haittaa. Lisätietoja p. 020 690141.


VEDENJAKELUN KESKEYTYS PIKKU-BERLIINISSÄ, HEPOLASSA, PAAVONKARISSA, LALLINPERÄLLÄ JA RYTIKARISSA 20.9.2023 KELLO 13 ALKAEN

- Uutiset

Kemin Energia ja Vesi Oy saneeraa vesihuoltoverkostoa Pikku-Berliinin ja Hepolan alueella. Saneerausurakassa suoritettava vesijohtoverkostojen liitos aiheuttaa vedenjakelun keskeytymisen Pikku-Berliinin, Hepolan, Paavonkarin, Lalliperän ja Rytikarin alueelle.

Vedenjakelu keskeytyy koko alueella keskiviikkona 20.9.2023 kello 13 alkaen.

Vesikatkon arvioitu kesto on 3 – 4 tuntia.

 Alueen asiakkaita kehotetaan varaamaan vettä vesikatkon ajaksi. Järpistä Mottimajantien vesipostista voi tarvittaessa hakea vettä omilla astioilla. Pahoittelemme aiheutuvaa haittaa.


POIKKEAVAT LIIKENNEJÄRJESTELYT PAAVONKARISSA 21.9. ALKAEN

- Uutiset

Paavonkarin vesihuollon saneeraushanke aiheuttaa muutoksen Kaartotien liikennöintiin 21.9.2022 alkaen. Vesihuoltotöiden vuoksi Kaartotien liikenne ohjataan Paavonkarin venesataman pysäköintialueen kautta työmaan ohitse. Kiertotieyhteys on käytössä noin viikon ajan.


POIKKEAVAT LIIKENNEJÄRJESTELYT HAUKKARISSA

- Uutiset

Haukkarissa Kainuunkadun vesihuollon saneeraustyömaa aiheuttaa poikkeavat liikennejärjestelyt Kainuunkadun liikennöintiin sekä kevyen liikenteen kulkuyhteyteen Haukkarin asuntoalueella.

Kainuunkadun läpiajomahdollisuus on suljettu työmaan kohdalta. Kulkuyhteys Kainuunkadun kiinteistöille on työmaan etenemisen mukaan jommastakummasta päästä Kainuunkatua.

Kevyen liikenteen yhteys Haukkarin asuntoalueen läpi kulkee Erkinkadun – Haukkarinkadun – Pulkamonkadun kautta. Opasteet ovat alueen eteläpäässä Kainuunkadun ja Erkinkadun risteyksessä sekä pohjoispäässä Pulkamonkadun ja Nällinkadun risteyksessä.

Haukkarinkadulla ja Erkinkadulla liikkuu myös työmaan raskasta liikennettä, joten kehotamme kevyen liikenteen kulkijoita erityiseen varovaisuuteen alueella.

 

 


LIIKENNEJÄRJESTELYT MUUTTUVAT SOTISAARESSA UITONTIELLÄ JA PUTAANTIELLÄ 7.6.2022

- Uutiset

Sotisaaressa Uitontien ja Putaantien vesihuollon saneeraus aiheuttaa liikennejärjestelyjen muutoksen Uitontien, Putaantien ja Kuivanuoron suunnan liikennöintiin. Tiistaina 7.6.2022 alkaen Uitontie avataan läpiajoliikenteelle. Samalla Putaantien kohti Myllyniementietä menevä osuus ja Putaanpolku suljetaan. Putaantien kiinteistöille on kulkuyhteys Uitontieltä kiertotien kautta. Kuivanuoroon suuntautuva liikenne pääsee kulkemaan normaalia reittiä Uitontietä pitkin. Kiertotiellä ja työmaa-alueella yleisesti on voimassa alennettu 30 km/h nopeusrajoitus. Lisätietoja p. 020 690141.

Sotisaari karttatiedote liikennejärjestelyjen muutoksesta 07062022


POIKKEAVAT LIIKENNEJÄRJESTELYT SOTISAARESSA UITONTIELLÄ

- Uutiset

Sotisaaressa Uitontien ja Putaantien vesihuollon saneeraus aiheuttaa poikkeavat liikennejärjestelyt Uitontien ja Kuivanuoron suunnan liikennöintiin. Maanantaina 25.4.2022 alkaen Uitontien läpiajomahdollisuus katkeaa. Uitontien kiinteistöille on kulkuyhteys jommastakummasta päästä Uitontietä. Kuivanuoroon suuntautuva liikenne ohjataan Uitontie-Putaantie risteyksestä Putaantien kautta metsän halki kulkevalle kiertotielle. Kiertotiellä ja työmaa-alueella yleisesti on voimassa alennettu 30 km/h nopeusrajoitus. Lisätietoja p. 020 690141.

 

karttatiedote kiertotiestä