Kemi mukana valtakunnallisessa jätevesien huumeseurannassa

- Uutiset

Viime vuoden marras-joulukuun jätevesinäytteistä saadut tulokset huumeiden valtakunnallisesta jätevesiseurannasta on nyt julkaistu. THL:n tutkimus osoittaa, että huumeiden käytössä on alueellisia eroja Suomessa. Pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla huumeiden kokonaiskäyttö kasvaa, ja kokaiinia käytetään enemmän kuin amfetamiinia. Muualla Suomessa käyttömäärät pysyvät tasaisempina, ja amfetamiinia käytetään enemmän kuin kokaiinia. Laaja, 27 kaupunkia käsittävä tutkimus kattaa noin 60 % Suomen väestöstä.

Kansainvälistä vertailtavuutta ja alueellista tietoa huumetilanteesta

THL:n jätevesitutkimus tarjoaa tietoa huumeiden käytön alueellisesta esiintyvyydestä ja kehittymisestä. Vertailu kansainväliseen huumetilanteeseen on tärkeää päätöksenteossa alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla päihdehaittojen ehkäisemiseksi.

Huumejäämien seuranta jätevedestä on tutkimusalueena maailmanlaajuisesti noin 15 vuotta vanhaa.

Lue lisää aiheesta THL:n sivuilta:

Jätevesitutkimus: väestötason huumeiden käyttö – THL
Jätevesitutkimus: alueelliset erot huumeiden käytössä yhä suurempia, pääkaupunkiseudulla etenkin kokaiinin käyttö lisääntyy edelleen – Tiedote – THL