Sähkön syksyn työkohteet

- Uutiset

Hepolahti

Sähköosasto on aloittanut Hepolahdessa sähköverkon perusparannustyöt (Puistokuja, Mansikkatie, Kivikuja ja Marjamäentie välillä Veitsiluodontie – Mansikkatie). Vanhoja ilmajohtoja muutetaan maakaapeleiksi. Kiinteistöt, joissa on tällä hetkellä ilmajohto, sähköliittymä kaapeloidaan. Kiinteistöihin joissa on maakaapeli, ei aiheudu toimenpiteitä.

Kaapelointityöt valmistuvat kesän 2018 aikana. Toivomme autoilijoilta ja jalankulkijoilta kärsivällisyyttä sekä varovaisuutta. Työmailla liikkuu useita työkoneita ja tehdään raskaita nostoja.