Biolämpölaitos tulee lämmittämään Kemin kaupunkia

- Uutiset

KPA Unicon toimittaa Kemin Energia ja Vesi Oy:lle Unicon Biograte biolämpölaitoksen. Laitoksen rakentaminen on aloitettu Karjalahden Teollisuusalueelle syksyllä 2019 ja laitos valmistuu keväällä 2021.

Biolämpölaitos tuottaa tulevaisuudessa kaukolämpöä Kemin alueelle sekä toimii kesä- ja talviaikana peruskuormalaitoksena nykyisen lämpökeskuksen rinnalla. Pääpolttoaineena käytetään paikallista metsähaketta ja lisäksi laitoksessa huomioidaan myös muiden puubiomassojen käyttö.

Toimitus sisältää kiinteän polttoaineen käsittelylaitteet, Biograte 18 MW:n arinakattilan varusteineen, sähkö- ja automaatiojärjestelmän, savukaasupuhdistus- ja lämmöntalteenottojärjestelmät, asennuksen ja käyttöönoton. Laitokseen asennettavalla 5 MW:n savukaasupesurilla lisätään merkittävästi energiatehokkuutta ottamalla talteen savukaasujen lämpö.

Samassa yhteydessä allekirjoitettiin kahden vuoden mittainen huoltosopimus, mikä mahdollistaa asiakkaan keskittymisen omaan ydinliiketoimintaansa KPA Uniconin huolehtiessa laitoksen huollosta.

” Hankintasopimusneuvotteluissa meidät vakuutti KPA Uniconin asiantuntemus, kotimaisuus ja hyvät referenssit. Uuden lämpökeskuksen valmistuttua lämmöntuotantomme hiilidioksidipäästöt alenevat yhteen kolmasosaan nykyisestä, kun voimme korvata turvetta puupolttoaineilla. Myös rahoittajamme arvosti hankkeemme energiatehokkuutta ja positiivisia ympäristövaikutuksia, sillä saimme lämpökeskuksen lainan nk. vihreänä rahoituksena.” kertoo Anne Salo-oja, Kemin Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja.    

”On kunnia päästä toteuttamaan Kemin uutta paikallisia polttoaineita hyödyntävää puhtaan energian ratkaisua. Lisäksi olemme iloisia myös tehdystä huoltosopimuksesta,” kertoo Jukka-Pekka Kovanen, KPA Uniconin toimitusjohtaja.

Kemin Energia ja Vesi

Kemin Energia ja Vesi Oy on Kemin kaupungin omistama yritys, joka tarjoaa asiakkailleen sähköön ja kaukolämpöön sekä vesihuoltoon liittyviä palveluita. Konsernin liikevaihto on 22 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 65 energia-alan ja vesihuollon ammattilaista. http://www.kenve.fi/

KPA Unicon

KPA Unicon on suomalainen perheyhtiö, joka on ollut puhtaan, uusiutuvan energian puolestapuhuja jo vuodesta 1990. KPA Unicon luo ja toteuttaa puhtaan energian ratkaisuja ympäri maailman. Se uudistaa olemassa olevia tuotantojärjestelmiä uusiutuvia energialähteitä hyödyntävillä teknologioilla, ja varustaa energiantuottajia innovatiivisilla digitaalisilla työkaluilla. Yhtiön tavoitteena on johtaa keskustelua puhtaan energian puolesta, ja tehdä aloitteita, jotka tuottavat arvoa sen kumppaneille. Yhtiön päätoimipaikka on Pieksämäellä ja se työllistää noin 250 energia-alan ammattilaista kuudessa eri maassa www.kpaunicon.com/fi

Lisätietoja antaa:

Anne Salo-oja, toimitusjohtaja Kemin Energia ja Vesi Oy, p. 0400 695 806

Jukka-Pekka Kovanen, toimitusjohtaja, KPA Unicon, p. 040 511 6234