Energia 247 keskeyttää sähköntoimituksen – Kehotamme asiakkaitamme hankkimaan viipymättä uuden sähkönmyyjän

- Uutiset

Sähkönmyyntiyhtiö Energia 247 Oy lopettaa sähköntoimituksensa asiakkailleen 4.12.2021 alkaen taloudellisten vaikeuksien vuoksi.
Energia 247 toiminnan loppumisella ei ole vaikutusta Kemin Energia ja Vesi Oy:n toiminnan jatkumiseen.

Kemin Energia ja Vesi Oy jatkaa Energia 247 asiakkaiden sähköntoimitusta kolmen viikon ajan, jonka jälkeen sähköntoimitus tulee siirtymään Energiaviraston päätöksellä toimitusvelvolliselle sähkönmyyjälle.

Tarkemmat ohjeet löydät Energiaviraston sivuilta.